KORNEL UJEJSKI
KORNEL UJEJESKI

BIOGRAM

SKARGI JEREMIEGO

I

WIERSZE PO 1863


SPIS WIERSZY

TYTUŁ

INCIPIT

SKARGI JEREMIEGO


9. ...widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla słowa bożego i dla Świadectwa, które o nim mieli.
10. I wolali głosem wielkim, mówiąc: Czemuż wżdy, miły Panie, któryś jest święty a prawdziwy, nie sądzisz a nie pomścisz się krwi naszej nad tymi, którzy mieszkają na ziemi?
11. A dano z nich każdemu po szacie bialej i powiedziano im, aby jeszcze w spokoju byli do czasu malego. ażby się dopełnił poczet spółsług i braci ich, którzy mają być pobici jako i oni.

Apokalipsis, rozdz. VII

SŁOWO JEREMIEGO
Jeremi, sługa ludu, syn ziemi natchniony,
NOC NATCHNIENIA
Poglądam w niebo - a niebo ciche,
I. OJCZE NASZ
Na gwiazdach oparty, zza obsłon błękitu,
II. SMUTNO NAM, BOŻE!
Od Twego ludu, co w mękach umiera,
III. ELI, ELI, LAMA SABACHTANI?
O Panie, Panie! czemuś nas opuścił?
IV. SUPLIKACJE
Święty Boże, święty mocny,
V. DO BOGARODZICY
Bogarodzico, Dziewico,
VI. W CZEŚĆ UMARŁYM
Och! cała ziemia ta nasza cmentarna...
VII. MODLITWA WIĘŹNIA
Mówią, o Panie, żeś mię upokorzył,
VIII. MODLITWA OJCA PRZY CHRZCIE SYNA
Czarny kir biorę, dziecka jasne skronie...
IX. ZA ZBŁĄKANYCH
Maleje, Panie, maleje Twój naród,
X. CHORAŁ
Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniéj,
XI. CHWAŁA TOBIE, PANIE
Jak onemu Jobowi gdy słudzy w żałobie...
XII. AKT WIARY
I rzekł Jeremi: Słuchaj mnie, narodzie,

Z "WIERSZY PO ROKU 1863"

OSTATNIA STROFA
Na ziemi mogił dogasły ognie,
POWSTAŃCOWI POLEGŁEMU W ROKU 1863
Na głos, co wołał, rzucił narzeczonę,
NA ZGON ROZSTRZELANYCH 
W IRKUCKU
"Lepsza nam kula niźli takie życie!"...
PAMIĘCI TRAUGUTTA
Na stoku cytadeli poniósł śmierć okrutną...
WETERANOM Z ROKU 1831
Pieśń polska, niepodległa, ta, co jeno wierzy...
TOAST 
PODCZAS UCZTY DANEJ 
WE LWOWIE NA CZEŚĆ 
J. I. KRASZEWSKIEGO
Na cześć Naszego Gościa podnoszę to słowo,
NA DRUKARSKI JUBILEUSZ
Jest metal jeden,

POCZĄTEK SPISU


PODSTAWA TEKSTU:
KORNEL UJEJSKI, PISMA WYBRANE.
WYBORU DOKONAŁ, WSTĘPEM I PRZYPISAMI OPATRZYŁ
A. JOPEK, T. 1-2, KRAKÓW 1955

OPRACOWANIE:
MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA H & MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE