A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż

Zygmunt Gloger

Zygmunt Gloger:

Encyklopedia staropolska

 

ZYGMUNT GLOGER - BIOGRAM

 

 

 

 

Reprodukcja pierwodruku;

1-4 1900-1903
ZACHOWANO PISOWNIĘ
I WSZYSTKIE OSOBLIWOŚCI JĘZYKOWE.

Zważywszy na charakter encyklopedii 
Zygmunta Glogera udostępnienie jej
w takiej postaci, jako tekstu przeznaczonego
do czytania, nie zaś w postaci wydawnictwa
słownikowego, zdaje się w pełni zasadne.

PRZYPISANIE.
Prosty dług wdzięczności nakazuje mi dzieło niniejsze przypisać pamięci trzech najdroższych w mem życiu osób, zostających w bezpośrednim duchowym związku z tą pracą, mianowicie: nieżyjącemu już od lat kilkunastu Ojcu memu i liczącej obecnie 93-ci rok wieku swego kochanej Matce mojej którzy codziennym przykładem własnego życia rozniecili w zaraniu myśli moich poczucie obowiązku pracy społecznej, a gdym poszedł w kierunku przez siebie obranym, swą wyborną pamięcią i światłemi zapiskami o przeszłości służyli mi za skarbnicę tradycyi i łącznik z życiem poprzednich pokoleń.
Trzecią istotą, której pracę niniejszą z uczuciem bolesnej tęsknoty poświęcam, jest ta Najukochańsza, co była nieporównanym ideałem towarzyszki mego cichego życia głęboka umysłem, prawa duszą, światła wiedzą, czysta i prosta sercem, miłująca nad wszystko ideały moje, dom i zacisze wiejskie która dała mi 16 lat szczęścia na tej ziemi, będąc aniołem opiekuńczym w moich pracach i troskach, otaczając mnie niebiańskim spokojem, rozumną radą i pomocą po której odejściu do mogiły, praca niniejsza, tak za życia dla niej miła, stała się dla mnie jedynym balsamem w wielkim bólu i w ciężkiem osieroceniu.
Zygmunt Gloger.

SPIS TREŚCI

Litera A
LITERA A 
ILUSTRACJE 
Litera B
LITERA B
ILUSTRACJE
Litera C
LITERA C 
ILUSTRACJE
LITERA D
ILUSTRACJE
LITERA E 
ILUSTRACJE
LITERA F 
ILUSTRACJE
LITERA G
ILUSTRACJE
LITERA H
ILUSTRACJE
LITERA I
ILUSTRACJE
LITERA J
ILUSTRACJE
LITERA K
ILUSTRACJE
LITERA L
ILUSTRACJE
LITERA Ł
ILUSTRACJE
LITERA M
ILUSTRACJE

LITERA N
ILUSTRACJE
LITERA O
ILUSTRACJE
LITERA P
ILUSTRACJE
LITERA R
ILUSTRACJE
LITERA S
ILUSTRACJE
LITERA T
ILUSTRACJE
LITERA U
ILUSTRACJE
LITERA W
ILUSTRACJE
LITERA Z
ILUSTRACJE
LITERA Ż
ILUSTRACJE

UZUPEŁNIENIA
ZDANIE SPRAWY

POCZĄTEK SPISU TREŚCI
ADDENDA

ILUSTRACJE NIE ZOSTAŁY DOSTOSOWANE
DO WYMAGAŃ INTERNETU O NISKIEJ SZYBKOŚCI


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż


BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
POWRÓT