FRANCISZEK ZABΜCKI


FRANCISZEK ZABΜCKI

ARLEKIN MAHOMET
ALBO
TARADAJKA LATAJ。A

DRAMA
危IESZNO-PxCZLIWO-FILOZOFO-SOWIZDRZALSKIE
W CZTERECH AKTACH

DLA TEATRU WARSZAWSKIEGO
NAPISANE ROKU 1785

BIOGRAMSCENA RODZAJOWA
COMMEDIA DEL'ARTE

PRZYGOTOWANIE TEKSTU I OPRACOWANIE:
MAREK ADAMIEC; WSP茛PRACA H&M

PODSTAWA TEKSTU:
TEATR FRANCISZKA ZABΜCKIEGO. 
OPRACOWAx JANINA PAWΜWICZOWA, 
TOM IV: 名IAT NA OPAK, WROCxW 1996, S. 153-218WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE