Taradajka
[LATAJĄCA TARADAJKA - CZYLI BRYCZKA BEZ RESORÓW]

OSOBY:

ARLEKIN

PIERRO, sługa Arlekina

PANTALON

CIARLATAN

HEBLON, mechanik

BAHAMAN, król

HUSSEJN, król, sąsiad Bahamana

IBRAHIM, konfident Hussejna

KRÓLEWNA, córka Bahamana

FATYMA, konfidentka Królewny

RYCERZ, rządca wojsk Bahamana

Wojsko Bahamana, Wojsko Hussejna, 
Kobiety dworzanki Królewny, Tanecznice, Kredytorowie Arlekina,
Naród Bahamana.

Scena naprzód w Warszawie, potem w kraju Bahamana


SPIS TREŚCI

AKT PIERWSZY