WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE


Realizowana w ramach projektu UNESCO
"BIBLIOTEKA WIRTUALNA KLASYCZNYCH TEKSTÓW LITERATURY ŚWIATA"
 We współpracy z Polskim Komitetem do Spraw UNESCO

Z PRAC INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO.
KONCEPCJA, UKŁAD CAŁOŚCI: MAREK ADAMIEC.

ZASADY WYBORU I PREZENTACJI.

WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ 
jest prezentacją znaczących utworów literatury polskiej wolnych od praw autorskich w dniu 1 września 1999 roku, dostępną bez ograniczeń dla wszystkich użytkowników Internetu dla celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.

ZASADY WYBORU:

Wyboru dokonano na drodze konsultacji ze specjalistami z zakresu historii literatury polskiej, zarówno pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego, jak i członkami powołanej w tym celu Rady Konsultacyjnej, reprezentującymi różne ośrodki naukowe w Polsce.

ZASADY PREZENTACJI:

O sposobie prezentacji poszczególnych utworów literackich decydowały dwa czynniki: integralność dzieła literackiego oraz możliwości i ograniczenia, jakie niesie ze sobą internet jako medium i język HTML jako narzędzie komunikacji; zawsze jednak nadrzędną wartością było dzieło literackie.

Poszczególnym utworom towarzyszy materiał ilustracyjny; najczęściej jest to portret pisarza, bądź też reprodukcja pierwodruku,  nota biograficzna, przygotowana specjalnie dla potrzeb Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej oraz szczegółowy opis bibliograficzny.

Poszczególne utwory opracowane są w ten sposób, by korzystanie z nich było możliwe dla użytkowników, dysponujących przeciętnym sprzętem komputerowym. Nestcape 2.0 oraz MS IE w wersji 3.0 gwarantują poprawne wyświetlanie tekstów, kodowanych w standardzie Central European ISO-8859-2 pod warunkiem zainstalowania w systemie polskich czcionek, ewentualnie ich substytutów.

Prostota i intuicyjność poruszania się po zasobach były nadrzędnymi założeniami przy opracowaniu zarówno poszczególnych tekstów jak i koncepcji całości; z zasobów Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej powinien bez kłopotu korzystać każdy, kto dysponuje zaledwie elementarnymi umiejętnościami korzystania z Internetu.

Poszczególne teksty utworów literackich - o ile to było możliwe - prezentowane są w całości; wybory poezji prezentują całość dorobku pisarza.

Mamy nadzieję, że w pewnym zakresie udało nam się zaprezentować literaturę polską w całym jej bogactwie, oryginalności, a także w rozmaitych związkach, wpisujących tę literaturę w kontekst literatury powszechnej; współczesna technika jest dla nas tylko narzędziem umożliwiającym popularyzację dziedzictwa duchowego.