WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURERADA KONSULTACYJNA - CONSULTATIVE COUNCIL:

 Józef Bachórz, Małgorzata Czermińska, Wojciech Fałkowski, 
Janusz Maciejewski, Alina Nowicka-Jeżowa, 
Janusz Odrowąż-Pieniążek, Jadwiga Puzynina, 
Tomasz Komorowski (sekretarz - secretary).

 NOTY BIOGRAFICZNE - BIOGRAPHICAL NOTES:
Józef Bachórz, Jan Data, Feliks Tomaszewski, Ewa Graczyk, 
Radosław Grześkowiak, Irena Kadulska, Anna Kubale,
 Edmund Kotarski, Tadeusz Linkner, Anna Martuszewska, 
Bolesław Oleksowicz, Miłosława Bukowska-Schielmann.

OCR:
Hieronim Chojnacki, Helena Draganik, Danuta Kłopocka, 
Anna Meller, Grzegorz Moczulski, Piotr Salewski, 
Magdalena Szkudlarek, Paweł Wawrzyniak.

TŁUMACZ - TRANSLATOR:
Tadeusz Z. Wolański.

 KONSULTACJE - CONSULTATIONS:
Michał Błażejewski.

REDAKTOR - EDITOR:
Marek Adamiec.