WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE


NOTY BIBLIOGRAFICZNE


Anhelli./ Juliusz Słowacki; w: Dzieła wszystkie./ Juliusz Słowacki, red. Juliusz Kleiner, t.3; Wrocław 1952.
Wyd. 1838 Paryż.

Bajki. / Ignacy Krasicki; red.R. Wołoszyński; Wrocław 1956.
Wyd. Bajki i przypowieści, na cztery części podzielone. Warszawa 1799.

Beniowski.Poema./ Juliusz Słowacki; red.Juliusz Kleiner; Wrocław 1949.
Wyd. Lipsk 1841.

Bibuła ./Józef Piłsudski; Walka rewolucyjna w zaborze rosyjskim. Fakty i wrażenia z ostatnich lat dziesięciu. Część I: Bibuła./ Jóżef Piłsudski; w: Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych./ Józef Piłsudski; t. 2; red L. Wasilewski; Warszawa 1937.

Bogurodzica./ red. J. Woronczak, E. Ostrowska, H. Feicht; Wrocław, 1962.
Wyd. w: Commune incliti Poloniae regni privilegium constitutionum. /Jan Łaski; Kraków1506  k. 7v.

Carmen de statura, ferritate ac venatione bisontis./ Mikołaj Hussowski; tłum. Jan Kasprowicz w: Najstarsza poezja polsko-łacińska; red. M. Plezia, Wrocław 1952.
Wyd. Kraków 1523.

Carmina./Jan Dantyszek, red. S. Skimina, Kraków 1950.

Carmina: Querela reipublicae, Ad polonos proceres, Tristium liber I-IX, Vitae regum polonorum./ Klemens Janicki, red. J. Krókowski, Wrocław 1956.

Chłopi. / Władysław Stanisław Reymont; w: Dzieła wybrane ./ Władysław Stanisław Reymont;  red.H. Markiewicz, J. Skórnicki, Kraków 1957.
Wyd.":Tygodnik Ilustrowany", t.1 1902, t.2 1903, t.3 1905-6, t.4 1908.
Wyd. Warszawa t.1-2 1904, t.3 1906, t.4 1909.

Commentariorum de republica emendanta. Libri quinque./ Andrzej Frycz Modrzewski, w: Opera omnia./ Andreare Fricii Modrevii ; red. K. Kumaniecki; Warszawa 1953.
Wyd. Basilea 1554.

Confiteor. De profundis./ Stanisław Przybyszewski; w: Wybor pism ./ Stanisław Przybyszewski; red. R.Taborski;  1966.
Wyd. Confiteor: w: "Życie"; Kraków 1899, 1.

Cud czyli Krakowiaki i Górale. / Wojciech Bogusławski; Berlin 1842..
Wyd. Berlin 1842.

Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość? Dzieło Jenerała Kniaziewicza, na początku XIX wieku pisane./ Józef Pawlikowski; Warszawa 1831.
Wyd. Paryż 1800.

De perfecta poesi sive Vergilius et Homerus. / Maciej Kazimierz Sarbiewski; w: Wykłady poetyki (praecepta poetica) ./ Maciej Kazimierz Sarbiewski; red. S. Skimina; Wrocław 1958. 

Dom otwarty: komedia w 3 aktach. / Michal Bałucki; w: Pisma wybrane ./ Michał Bałucki ; red. Irena Sławińska; Kraków, 1956; t.12.
Wyd. Lwów 1893.

Duch od stepu. Przygrawka do nowej poezji./ Józef Bohdan Zaleski; w: Wybór poezyj./ Bohdan Zaleski; red. J, Tretiak; Kraków 1923.
Wyd. Paryż 1841.

Dworzanin polski./ Łukasz Górnicki, red. R. Pollak, Wrocław 1954.
Wyd. Kraków 1566.

Dziady część I,II,IV./ Adam Mickiewicz; w: Dziady wileńskie./ Adam Mickiewicz; red. Józef Kallenbach, Kraków 1920.
Wyd. w: : Poezje t.2; Wilno;1823;

Dziady część III: poema. / Adam Mickiewicz; w: Dzieła t. 3: Utwory dramatyczne; red. S. Pigoń; Warszawa 1949.
Wyd. Paryż 1832

Dziennik podróży./ Józef Kopeć; Paryż b.r.
Wyd., Wrocław 1837.
Mnscrp.: Obyczaje kamczackie Bibl.Czart. rkps.2266.

Faraon. / Bolesław Prus; w: Dzieła wszystkie ./ Bolesław Prus; red. J. Czubek, J. Kuźniar, J. Kleiner; t. 10; Warszawa 1957.
Wyd. "Tygodnik Ilustrowany", 1895 nr 40-52.
Wyd. Warszawa, 1897.

Fraszki./ Jan Kochanowski; red.Janusz Pelc, Wrocław 1957.
(Red.A), Kraków 1584, Druk.Łazarzowa;
(Red.B). Kraków 1584 (1598).

Genezis z ducha.Modlitwa: poemat prozą. / Juliusz Słowacki
Wyd. Lwów 1871.

Historya o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim: Ze czterech Św..Ewangelistów zebrana, a wirszykami spisana. /Mikołaj z Wilkowiecka; w: Dramaty staropolskie. Antologia; Red Jan Lewański, t. 2, Warszawa 1959.
Bibl. PAU sygn.Cim.286.).

Hymn (Boże coś Polskę...)./ Alojzy Feliński.
Wyd. Warszawa 1816.

Kariera Nikodema Dyzmy./ Tadeusz Dołęga Mostowicz; Warszawa 1932.

Kazania Sejmowe. / Piotr Skarga; red. S. Kot, Kraków 1939.
Wyd. w: Kazania na niedziele i święta. Kraków 1597.

Kazania świętokrzyskie. w: Najdawniejsze zabytki języka polskiego, red. W. Taszycki, Wrocław 1967.
Wyd. Aleksander Brückner 1891.

Kirgiz. Powieść./ Gustaw Zieliński; w: Kirgiz i inne poezje./ Gustaw Zieliński; red. J. Odrowąż-Pieniążek; Warszawa 1956.
Wyd. Wilno 1842.

Kordian: część pierwsza trylogii.spisek koronacyjny. / Juliusz Słowacki; w: Dzieła wszystkie/ Juliusz Słowacki; red. J. Kleiner; t. 2; Wrocław 1952.
Wyd. Paryż 1834.

Krotka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem./ Mikołaj Rej; w:  Pisma./Mikołaj Rej; red.K. Górski, W. Taszycki; Wrocław, 1953.
Wyd. Kraków 1543, druk.M.Szarffenberg.

Krzyżacy. Powieść./ Henryk Sienkiewicz w: Dzieła./ Henryk Sienkiewicz; red. J. Krzyżanowski; t. 23-26; Warszawa 1948.

Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego. / Adam Mickiewicz; red.Zofia Stefanowska; Wrocław 1956.
Wyd. Paryż 1832.

Lalka. Powieść. / Bolesław Prus; w: Pisma./ Bolesław Prus; red. Z. Szweykowski; t. 11-13; Warszawa 1947.
Wyd. "Kurier Codzienny" 1887: nr 269 -360; 1888 nr 5-124, 157-215, 323-355; 1889 nr 8-16, 30-142.
Wyd.Warszawa, 1890.

Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej. / Stanislaw Brzozowski; z portretem autora.Zdobił Jan Bukowski;  Lwów 1910;
Wyd. Kraków 1910.

Listy do Marysieńki. / Jan III Sobieski; red. Leszek Kululski, Warszawa: 1962.

Malwina czyli domyślność serca./ Maria Wirtemberska w: Malwina czyli domyślność serca./ Z Czartoryskich Maria ks. Wirtemberska; red. K. Wojciechowski; Kraków 1925.
Wyd. 1816.

Manuscrit trouvé a Saragosse./ Jan Potocki; Rękopis znaleziony w Saragosie. Tłum. Edmund Chojecki; red. L. Kukulski; Warszawa 1965.
Transl. ed. Lipsk 1847; t. 1-6.

Maria: powieść ukraińska. / Antoni Malczewski; red. Ryszard Przybylski; Wrocław 1958.
Wyd.Warszawa 1825.

Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki ./ Ignacy Krasicki; w: Wokół Doświadczyńskiego. Antologia romansu i powieści; red. J. Krzyżanowski; Warszawa 1969.
Wyd. . Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki przez niegoż samego opisane, na trzy ksiegi rozdzielone. Warszawa 1776.

Monachomachia, Antymonachomachia. / Ignacy Krasicki; red. Z. Goliński; Wrocław 1969.
Wyd.. Monachomachia czyli wojna mnichów. (Lipsk 1778).

Moralność pani Dulskiej. Komedia w 3 aktach. / Gabriela Zapolska; red. T. Weiss; Wrocław 1966.
Wyd. Warszawa, 1907.

Na srebrnym globie. Rękopis z księżyca ./ Jerzy Żuławski; - Kraków 1956.
Wyd. "Głos Narodu" 1901-1902.
Wyd. Kraków 1903.

Nad morzem./ Stanisław Przybyszewski; Kraków 1899.
Wyd. Kraków 1899.

Nad Niemnem. / Eliza Orzeszkowa ; w: Pisma zebrane ./ Eliza Orzeszkowa; red. J. Krzyżanowski; t.23.- Warszawa, 1947.
Wyd. "Tygodnik Ilustrowany" 1887;Warszawa, 1888 t.1-3.

Nie-boska komedia ./ Zygmunt Krasiński; red. M. Grabowska; Wrocław 1966.
Wyd. Paryż 1835.

Noc listopadowa. Sceny dramatyczne: dramat w 10 scenach ./ Stanisław Wyspiański; w: Warszawianka. Lelewel. Noc listopadowa; red. J. Nowakowski; Wrocław 1967.
Wyd. Krakow, 1904.

Nowe Ateny, to jest akademija wszelkiej sciencyi pełna… ./ Benedykt Chmielowski;  w: Nowe Ateny./ Benedykt Chmielowski; red. Maria i Józef Lipscy, Kraków 1968.
Wyd. 1745-1746; 1754-1756.

Nowele./ Maria Konopnicka; red. A. Brodzka; t.1-2; Warszawa 1963.

Nowele.Opowiadania ./ Stefan Żeromski; w: Pisma wybrane ./ Stefan Żeromski; red.S.Pigoń; T. Jodełka, J. Kądziela, J. Wilhelmi. - Warszawa, 1955.

O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym ./ Maurycy Mochnacki; red. H. Życzyński, Kraków 1923.
Wyd.Warszawa 1830.

O Naprawie Rzeczypospolitej./ Andrzej Frycz Modrzewski; tłum. Cyprian Bazylik (1577) w: O poprawie Rzeczypospolitej./Andrzej Frycz-Modrzewski; red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1953.
Wyd. Łosk 1577.

Obrazki więzienne: nowele ./ Maria Konopnicka;
Wyd. Warszawa 1897.

Odprawa posłów greckich…podana na theatrum przed Królem Jego Mścią I Krolową Jej Mścią w Jazdowie nad Warszawą dnia dwunastego stycznia Roku Pańskiego 1578 na feście u Jego Msci Pana Podkanclerzego Koronnego. /Jan Kochanowski; red. T. Ulewicz, Wrocław 1962.
Wyd. Warszawa 1578 (druk.M.Szarffenberger)

Ojciec zadżumionych w El-Arish./Juliusz Słowacki; w: Dzieła./ Juliusz Słowacki; red. J. Kleiner; t. 3; Wrocław 1952.
Wyd. Paryż 1839.

Opis obyczajów za panowania Augusta III ./ Jędrzej Kitowicz; red. Roman Pollak.- Wrocław 1951.
Wyd. E.Raczyński, t.1-4, Poznań.1840-1841 Obraz Polaków i Polski w XVIIIW.

Pamiątki Soplicy.Pamiątki JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego ./ Henryk Rzewuski;  Pamiątki Soplicy./ Henryk Rzewuski; red. Z. Szweykowski; Kraków 1928.
Wyd.T.1-4 1839-1841.

Pan Jowialski. Komedia w czterech aktach. / Aleksander Fredro; w: Pisma wszystkie./ Aleksander Fredro; red. S. Pigoń; t. V; Warszawa 1956.
Wyd. Lwów 1834.

Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie: historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. / Adam Mickiewicz; red. Stanisław Pigoń; Wrocław 1968.
Wyd.t.1-2 Paryż 1834.

Pierścień wielkiej damy, czyli ex-machina-Durejko. Tragedia we trzech aktach - z opisaniem dramatycznego ciągu gestów - i ze wstępem ./ Cyprian Norwid; w: Pisma wszystkie po dziś we fragmentach lub w całości odszukane ./ Cyprian Norwid; red.Z. Przesmycki; t. 3-4: Pisma dramatyczne; Warszawa 1937.

Pieśni. Pieśn Świętojańska o sobótce. / Jan Kochanowski; w: Pieśni i wybór innych wierszy; red.T.Sinko; Wrocław 1948.
Wyd.Kraków 1686, Druk. Łazarzowa.

Pieśń legionów i Mazurek Dąbrowskiego ./ Józef Wybicki; w: Wiersze i arietki ./ Józef Wybicki; red.E.Rabowicz i T.Swat.- Gdańsk, 1973

Pieśń o ziemi naszej: poemat ./ Wincenty Pol; red.R.Zawiliński; Kraków1929.
Wyd. Poznań 1843.

Placówka. / Bolesław Prus; w: Pisma./ Bolesław Prus; red. Z. Szweykowski; t. 10; Warszawa 1948.
Wyd. "Wędrowiec" 1885 nr12 -52; 1886 nr1-3 i , 8, 14, 20
Wyd. Warszawa, 1886;

Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie./ Lucjan Siemieński; Poznań 1845.

Poganka: Jedna z powieści przy kominku opowiadanych. / Narcyza Żmichowska; red. Tadeusz Boy-Żeleński; Wrocław 1950.
Wyd. "Przegląd Naukowy" 1846.

Polska poezja średniowieczna; w: Najdawniejsze zabytki języka polskiego, red. W. Taszycki, Wrocław 1967.

Popioły, Powieść z końca XVIII i początku XIX wieku../ Stefan Żeromski; w: Dzieła ./ Stefan Żeromski; red.S. Pigoń.- t.9-11; Warszawa 1948.
Wyd. "Tygodnik Ilustrowany" 1902-1903.
Wyd. Warszawa, 1904.

Potop: powieść historyczna. / Henryk Sienkiewicz; w: Dzieła ./ Henryk Sienkiewicz; red. Julian Krzyżanowski, t.6-19.- Warszawa, 1949.
Wyd. "Słowo" 1884-86; Warszawa 1886.

Powrót posła. Komedia w 3 aktach. / Julian Ursyn Niemcewicz; red. S. Kot; Wrocław; 1950.
Wyd. Wilno 1810.

Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem. Przez autora Pieśni społecznej czterech strón./ Cyprian Norwid; Paryż 1851.

Przedwiośnie: powieść, ./ Stefan Żeromski; w: Dzieła./ Stefan Żeromski; red.Stanislaw Pigoń; S.II; t. 14; Warszawa, 1957.
Wyd. Warszawa, 1924 (1925).

Psalmy przyszłości./ Zygmunt Krasiński; red.M.Kridl.- Kraków; 1928.
Wyd. Paryż 1848.

Psałterz Dawidów./ Jan Kochanowski; red. Jerzy Ziomek, Wrocław 1960.
Wyd.Kraków 1579, Druk Łazarzowa.

Quidam.Przypowieść. / Cyprian Norwid.
Wyd. w: Poezje. Lipsk 1863.

Quo vadis? Powieść z czasów Nerona ./ Henryk Sienkiewicz; w: Dzieła ./ Henryk Sienkiewicz; red. Julian Krzyżanowski, t.20-22.- Warszawa, 1949.
Wyd. "Gazeta Polska" 1895-96; ed. Kraków 1896.

Rapsody, hymny, wiersze. / Stanisław Wyspiański; w: Dzieła zebrane. Rapsody. Hymn. wiersze./ Stanisław Wyspiański; red Leon Płoszowski, Kraków 1961.

Roksolanki to jest ruskie panny. / Szymon Zimorowic.
Wyd. (Sielanki nowe ruskie). Kraków 1663.

Rota ./ Maria Konopnicka.
Wyd. 1908.

Rozmowy, jakie miał król Salomon z Marchołtem grubym a sprosnym; trans: Collationes quas dicuntur fecisse mutuo rex Salomon sapientis et Marcolphus facie deformis et turpissimus, tamen, ut fertur, eloquentissimus, sequitur cumfiguris. /Jan z Koszyczek; red. J.Krzyżanowski; Polska proza wszesnego Renesansu 1510-1550, Warszawa 1957.
Wyd. Kraków 1521, druk.H.Wietor.

Rytmy abo wiersze polskie. / Mikołaj Sęp-Szarzyński; w: Rytmy oraz anonimowe pieśni i listy miłosne / Mikołaj Sęp-Szarzyński; red. T. Sinko, Kraków 1928.
Wyd. Lwów or Kraków.

Satyry. Listy poetyckie./ Ignacy Krasicki; red. Z. Goliński, Wrocław 1958.
Wyd.Warszawa 1779.

Sędziwoj./ Józef Bohdan Dziekoński; Warszawa 1907.
Wyd. 1845.

Sielanki i pozostałe wiersze polskie./ Szymon Szymonowic; red.J. Pelc: Wrocław; 1964.
Wyd. Zamość 1614, dr.M.Łęski.

Sklepy cynamonowe. / Bruno Schulz; w: Proza; red. A. Sandauer; Kraków 1956.
Wyd. 1937.

Snobizm i postęp: szkic literacki. / Stefan Żeromski; w: Pisma. Utwory publicystyczne ./ Stefan Żeromski; t.4.- Warszawa 1925.
Wyd. Warszawa 1923

Sofiówka w sposobie topograficznym opisana ./ Stanisław Trembecki; red.W.  Jankowski; Kraków 1925.
Wyd. Lipsk 1806.

Stara baśń. Powieść z IX wieku ./ Józef Ignacy Kraszewski; red.K. Wojciechowski; Kraków 1934.
Wyd. 1876.

Sylwety emigracyjne z doby minionej ./ Tomasz Teodor Jeż - Lwów; 1904.
Wyd."Słowo Polskie", 1902 nr 488 - 1903 nr 444.

Szkice węglem. / Henryk Sienkiewicz; w: Dzieła ./ Henryk Sienkiewicz; red. Julian Krzyżanowski, t.2; Warszawa 1948.
Wyd. "Gazeta Polska" 1877 (Szkice węglem z niedawnej przeszłości)

Sztuka rymotworcza. Poema we czterech pieśniach./ Franciszek Ksawery Dmochowski; red. S. Pietraszko; Wrocław 1956.
Wyd. Warszawa 1788.

Śpiewy historyczne ./ Julian Ursyn Niemcewicz; red. Z. Libera; Warszawa 1948.
Wyd.: Warszawa 1816.

Treny ./ Jan Kochanowski; red T. Sinko, Wrocław 1950.
Wyd. Kraków 1580, Drukarnia Łazarzowa.

W mroku gwiazd: zbiór liryków ./ Tadeusz Miciński; w: W mroku gwiazd i inne poezje./ Tadeusz Miciński; red. J.J. Lipski, Warszawa 1957.

Wiersze wybrane ./ Adam Asnyk; red.E.Kucharski;  Kraków 1935.

Wiersze wybrane./ Adam Mickiewicz; w: Dzieła. t.1: Wiersze; Warszawa 1949.
Wyd. Wilno, 1822 ( Ballady i romanse); 1823

Wiersze wybrane./ Cyprian Norwid; Dzieła zebrane./ Cyprian Norwid, red. J.W. Gomulicki, t.1-2; Warszawa 1966.

Wiersze wybrane./ Felicjan Faleński; Sponad mogił. Poezje./ Felicjan Faleński; Drezno 1870.
Wiersze wybrane./ Felicjan Faleński; red. M. Grzędzielska; Warszawa 1961.

Wiersze wybrane./ Franciszek Karpiński; w: Wybór poezyj./ Franciszek Karpiński; red. Cz. Jankowski; Kraków 1926.

Wiersze wybrane./ Juliusz Słowacki; Dzieła wszystkie./ Juliusz Słowacki, red. J. Kleiner, t.1-17, Wrocław 1952-1975.

Wiersze wybrane./ Kornel Ujejski; Pisma wybrane./ Kornel Ujejski; red. A. Jopek, t.1-2  Kraków 1955

Wiersze wybrane./ Teofil Lenartowicz; Poezje. Wybór./ Teofil Lenartowicz; red. J. Nowakowski - Warszawa 1967.

Wiersze wybrane: Kanikuła, Lutnia, ... ./ Jan Andrzej Morsztyn; w: Wybór poezji ./ Jan Andrzej Morsztyn; red. M. Bokszczanin; Warszawa 1969.

Wiersze wybrane: Pisma wybrane./Wacław Potocki; Red. J. Dürr-Durski,, t 1-2, Warszawa 1953.

Wiersze wybrane: Z chałupy; Krzak dzikiej róży; proza poetycka: o bohaterskim koniu I walącym się domu; Księga ubogich../ Jan Kasprowicz; w: Dzieła wybrane./ Jan Kasprowicz; red. J.J. Lipski; t. 1-4; Kraków 1958.

Wspomnienia niebieskiego mundurka./ Wiktor Gomulicki - Warszawa 1969.
Wyd. 1906.

Wesele: dramat w 3 aktach ./ Stanisław Wyspiański; w: Dzieła zebrane./ Stanisław Wyspiański; red. L. Płoszowski; t.4; Kraków 1958.
Wyd. Kraków, 1901.

Wiesław. Sielanka ./ Kazimierz Brodziński; w: Wybór pism ./ Kazimierz Brodzinski; red. A. Witkowska, Wrocław 1966.
Wyd. 1820.

Wisła; Wiatr od morza; Międzymorze; Opowieść o Helu; Przemówienie... z okazji wręczenia nagrody Ministerstwa W.R. i O. za Wiatr od morza./ Stefan Żeromski; w: Dzieła./ Stefan Żeromski; red. S. Pigoń; t. 5 Warszawa 1957.
Wyd. Warszawa 1922.

Wojna. Poemat Marii Konopnickiej do obrazów Artura Grottgera./ Maria Konopnicka; Kraków 1914.

Wyzwolenie. Dramat w 3 aktach ./ Stanisław Wyspiański; w: Dzieła zebrane./ Stanisław Wyspiański; red. L. Płoszowski; t.5; Kraków 1959.
Wyd. Kraków, 1903.

Zamek Kaniowski ./ Seweryn Goszczyński; red. Maria Grabowska; Maria Janion.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
Wyd. 1828.

Zemsta. Komedia w 4 aktach, wierszem ./ Aleksander Fredro; w: Pisma wszystkie./ Aleksander Fredro; red. S. Pigoń; t. VI; Warszawa 1956.
Wyd. Lwów 1838.

Ziemia obiecana./ Władysław Stanisław Reymont; w: Dzieła wybrane./ Władysław Stanisław Reymont; Red. H. Markiewicz,J. Skórnicki; t. 1-12; Kraków 1957.
Wyd. 1899. 

Żywot człowieka poczciwego./ Mikołaj Rej; red. Julian Krzyżanowski; Wrocław 1956.
Wyd.; w: Źwierciadło albo kształt, w którym każdy stan snadnie sie może swym sprawam jako we zwierciadle przypatrzyć. Kraków, dr.M.Wirzbieta;1567-1568.

Żywot i sprawy…. Mikołaja Reja./ Andrzej Trzecieski; w: Żywot człowieka poczciwego ./Mikołaj Rej; red. Julian Krzyżanowski, Wrocław 1956.
Wyd. Kraków 1568.