Ignacy Krasicki
MONACHOMACHIA

krasic.jpg (38578 bytes)
BISKUP IGNACY KRASICKI
[wg litografii Antoniego Oleszczy雟kiego]

BIOGRAM

PIE老 PIERWSZA

PIE老 DRUGA

PIE老 TRZECIA

PIE老 CZWARTA

PIE老 PI﹗A

PIE老 SZ紎TA

NOTY DO OBJA吉IENIA...

 

TEKST NA PODSTAWIE: 
IGNACY KRASICKI: MONACHOMACHIA I ANTYMONACHOMACHIA.
 WST襾 I OPRACOWANIE Z. GOLI垶KI, 
WROCxW 1969.
OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSP茛PRACA: H&M

ANTYMONACHOMACHIAWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE