JÓZEF KOPEĆ

Reprodukcja

BIOGRAM


DZIENNIK PODRÓŻY


PRZEZ CAŁĄ WZDŁUŻ AZJĘ, LĄDEM OD PORTU OCHOCKA,
OCEANEM PRZEZ WYSPY KURYLSKIE
DO NIŻSZÉJ KAMCZATKI, 
A STAMTĄD NA POWRÓT 
DO TEGOŻ PORTU 
NA PSACH I JELENIACH
Multum ille et terris jactatus et alto
Visuperum, soevoe memorem Junonis ob iram.
Virg. Eneid.Liber. I, v.3.

Wiele on był na lądzie i morzu topiony
Wolą niebian, i gniewem pamiętnym Junony.
Wirg. Eneid. Księga I, w3.

 

DZIENNIK PODRÓŻY...

PRZEDMOWA

I. ZAWÓD WOJSKOWY

II. NIEWOLA

III. PODRÓŻ DO IRKUCKA

IV. PODRÓŻ DALSZA DO OCHOCKA

V. PODRÓŻ MORSKA

VI. WYLĄDOWANIE DO NIŻSZÉJ KAMCZATKI

VII. OPISANIE WULKANÓW NA KAMCZATCE

VIII. SPOSÓB ŻYCIA KAMCZADAŁÓW

IX. RELIGIA I OBYCZAJE KAMCZADAŁÓW

X. WYPRAWA OKRĘTU DO JAPONJI

XI. WZMIANKA O BENIOWSKIM

XII. O NARODACH ZNANYCH 
POD NAZWISKIEM CZUKCZÓW

XIII. NASTĘPUJE MOJE UWOLNIENIE

XIV. WYJAZD Z KAMCZATKI

XV. PRZYBYCIE LĄDEM DO OCHOCKA

XVI. POWRÓT DO IRKUCKA

XVII. POWRÓT DO TOBOLSKA. 
OPISANIE TOBOLSKA

XVIII. POWRÓT DO OJCZYZNY


POCZĄTEK SPISU TREŚCI
Czukcze
SPOTKANIE Z CZUKCZAMI
Powrót do Ochocka 
POWRÓT DO PORTU OCHOCKA


PRZYGOTOWANIE TEKSTU: 
DANUTA KŁOPOCKA
OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&M

PODSTAWA TEKSTU:
DZIENNIK PODRÓŻY JÓZEFA KOPCIA, WYDANIE 3-e,
PARYŻ, KSIĘGARNIA LUKSEMBUSKA [B.R]
[EGZEMPLARZ ZE ZBIORÓW PRYWATNYCH]
DOKONANO NIEZNACZNEJ MODERNIZACJI PISOWNI
ZREZYGNOWANO Z E POCHYLONEGO [é]WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE