ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ:
O OBYCZAJACH.
O PRAWACH.

W PRZEKŁADZIE CYPRIANA BAZYLIKA (1577)

FRAGMENTY


BIOGRAM

O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ

KSIĘGI PIERWSZE. O OBYCZAJACH.

CO TO JEST RZECZPOSPOLITA

CZYM W CAŁOŚCI ZACHOWANA BYWA RZECZPOSPOLITA?

O TYM, ŻE DOBREMI OBYCZAJAMI RZECZPOSPOLITA BYWA BARDZO DOBRZE URZĄDZONA

JAKIE STARANIE MA BYĆ OKOŁO DOBREGO ĆWICZENIA DZIATEK I MŁODZIEŃCÓW

O KRÓLU

PANOWIE RADY I POSŁOWIE ZIEMSCY DLACZEGO DO RADZENIA O RZECZYPOSPOLITEJ BYWAJĄ KRÓLOWI PRZYDATNI.

CO PRZYNALEŻY NA SENAT I NA WSZYTKIE INSZE OSOBY RADNE.

O DOZORCACH OBYCZAJÓW

O URZĘDZIE, KTÓRYBY SIĘ O DOMOWY POKÓJ STARAŁ, PRÓŻNUJĄCE Z MIASTA WYGANIAJĄC, A PIJANE I HULTAJE KARZĄC

O DOZORCACH LUDZI UBOGICH

O URZĘDZIECH, NA KTÓRE SYNOWIE ALBO DRUDZY POTOMKOWIE PO RODZICACH WŁAŚNIE NASTĘPUJĄ... O WYCHOWANIU SYNÓW WIELKICH PANÓW. O LUDZKOŚCI PRZECIWKO PODDANYM.

O ZBYTKU, KTÓRY BYWA W SZATACH, W POKARMACH I TRUNKACH. A POTYM O BIESIADACH I TAŃCACH.

ZGROMADZENIE WSZYSTKICH NAUK A ZAMKNIĘCIE PIERWSZYCH KSIĄG O OBYCZAJACH.

KSIĘGI WTÓRE.O PRAWACH,
to jest: o ustawach statutowych.

PRAWA LUB STATUTY DLA ZŁYCH USTANOWIONE.

PRAWA A OBYCZAJÓW RÓŻNOŚĆ

WARUNKI PRAW

PRAWA O KRZYWDACH, KTÓRE BYWAJĄ UCZYNIONE SŁOWY LUB RZECZĄ. 

PRAWA O POSTĘPKACH I DOWODZIECH PRAWNYCH  I DYLACJACH I DNIACH PRAWU NALEŻĄCYCH.

PRAW KTO MA POPRAWOWAĆ?


POCZĄTEK SPISU TREŚCI


PODSTAWA TEKSTU:
A. FRYCZ-MODRZEWSKI, O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ.
 PRZEŁ. C. BAZYLIK, WSTĘP J. KRZYŻANOWSKI,
WARSZAWA 1953

PRZYGOTOWANIE TEKSTU: PAWEŁ WAWRZYNIAK;
OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE