KAZANIE NA DZIEŃ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

 

...  Tymi słowy mędrzec fali świętego Mikołaja [z sk]utka dwojakiego barzo znamienitego i fali ji pirzwej z jego...

 


KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE