JÓZEF WYBICKI

PIE¦Ń LEGIONÓW...
i
MAZUREK DˇBROWSKIEGO

Reprodukcja autografu (36629 bytes)
"PIE¦N LEGIONÓW POLSKICH WE WŁOSZECH"
RĘKOPIS

Józef Wybicki (17791 bytes)
JÓZEF WYBICKI
FRAGMENT OBRAZU MARCELLO BACCIARELLEGO

BIOGRAMILUSTRACJE:

WARIANTY TEKSTU:

EPIZOD Z ROKU 1831...

PIE¦Ń LEGIONÓW POLSKICH WE WŁOSZECH

WJAZD HENRYKA DˇBROWSKIEGO...


MAZUREK DˇBROWSKIEGO

JULIUSZ KOSSAK - PIE¦Ń LEGIONÓW

Tekst wg. 
JÓZEF WYBICKI, WIERSZE I ARIETKI.
OPRAC. T. RABOWICZ I T. SWAT,
GDAŃSK, 1973.

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE