HENRYK RZEWUSKI

PAMIĄTKI JPANA SEWERYNA SOPLICY
CZEŚNIKA PARNAWSKIEGO

Polonus sum
Poloni nihil a me alienum puto

Henryk Rzewuski(11971 bytes)
Henryk hrabia Rzewuski
- litografia

BIOGRAM

 

Karta tytułowa (16211 bytes)
Karta tytułowa pierwszego wydania
- Paryż 1839


PODSTAWA TEKSTU:
HENRYK RZEWUSKI, PAMIĄTKI SOPLICY. Z AUTOGRAFU WYDAŁ I OPRACOWAŁ Z. SZWEYKOWSKI, KRAKÓW 1928.,


PRZYGOTOWANIE TEKSTU: HELENA DRAGANIK
OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE