Zygmunt Gloger: Dolinami rzek.

Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy

Zygmunt Gloger

Zygmunt Gloger

Karta tytułowa

format PDF

format LIT

 

Opracowanie powstało dzięki pomocy:
Studium Podyplomowego Kwalifikacyjno-Metodycznego
Nauczania Języka Kaszubskiego
Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczno-Historyczny

SPIS TREŚCI

 NIEMEN

  Niemnie, domowa rzeko moja! gdzie są wody,
Które niegdyś czerpałem w niemowlęce dłonie,
Na których potem w dzikie pływałem ustronie,
Sercu niespokojnemu szukając ochłody?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niemnie, domowa rzeko, gdzież są tamte zdroje,
A z nimi tyle szczęścia, nadziei tak wiele?
Kędy jest miłe latek dziecięcych wesele?

Adam Mickiewicz

Przedmowa Elizy Orzeszkowej

Niemen

W 27 lat później. (Dzienniczek podróży po Niemnie od Kowna do Jurborga).

WISŁA

Teofil Lenartowicz Do Wisły

 Wisła

W ćwierć wieku

BUG

Oda do rzeki Bugu

Bug

BIEBRZA

Biebrza

ILUSTRACJE

Ogólny widok Grodna

 Most kolejowy w Grodnie

Zamek Batorego w Grodnie

Fara grodzieńska i dom zwany batorówką

Ruina na Kołoży w Grodnie

Ruiny zamku w Liszkowie

 Młynek wodny w Puniach

Góra zamkowa w Puniach

Widok z góry zamkowej w Birsztanach

Starożytny dom z wieku XV w Kownie

Zamek Giełgudowski

Dąb starożytny w lasku bielańskim

Kościół Kamedułów na Bielanach pod Warszawą

Obraz cudowny Najświętszej Maryi Panny...

Góra zamkowa w Płocku

Góra zamkowa w Dobrzyniu

Świątynia zamkowa w Kodniu

Dwór w Klimczycach

Wnętrze kościoła pp. Benedyktynek w Drohiczynie

Ruiny kościoła pofranciszkańskiego w Drohiczynie

Nawa boczna kościoła panien Benedyktynek w Drohiczynie

Góra zamkowa w Drohiczynie

Podobizna ryciny ks. Krzysztofa Kluka

Gospoda w Osówcu zbudowana r. 1769

Stary ratusz drewniany w Grudziądzu

Dwór we Wroceniu pod Goniądzem

Przygotowanie tekstu: Helena Draganik
Opracowanie: Marek Adamiec
Współpraca H&M

Podstawa tekstu i wyboru ilustracji:
Z. Gloger, Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy, przez...,Warszawa 1903.
Zachowano większość cech charakterystycznych pisowni.


WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE