MICHAŁ BAŁUCKI
DOM OTWARTY

KOMEDIA W TRZECH AKTACH

Michał Bałucki (14587 bytes)
MICHAŁ BAŁUCKI

BIOGRAM

[DEDYKACJA]
Artystom Sceny Lwowskiej
poświęca Autor
jako dowód życzliwości i uznania

OSOBY

[PLAN SCENY]

AKT PIERWSZY

AKT DRUGI

AKT TRZECI

TEKST NA PODSTAWIE:
MICHAŁ BAŁUCKI, PISMA WYBRANE, T XII,
KOMEDIE III, KRAKÓW 1956, S. 5-167

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&MWIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE