[BˇD¬ JAK METEOR - JAK BŁYSKAŃCE]

 

B±dĽ jak meteor, jak błyskańce,
które pociska Zeus i Bóg,
b±dĽ jak te gwiazdy-opętańce,
co same swych szukaj± dróg.


Zorze za tob± id±, Zorze,
Zorzana [?J płynie krasa w róż.
Chaosu lotem zmierz przestworze
i pal, i depc, i siecz, i płuż.

 RAPSODY, HYMN, WIERSZE