[GDY NIE MOGĘ SIĘ ROZMÓWIĆ]

Gdy nie mogę się rozmówić
z tob± listem ni przez karty,
w braku cierpliwo¶ci piszę
wszem dostępny - list otwarty.
Lecz się nie bój, bo¶ bezpieczny,
choć w tym li¶cie drukowany,
bo wszem obec jestem grzeczny,
chociaż strasznie rozgniewany.


RAPSODY, HYMN, WIERSZE