SEN KRÓLA JANA

 

Oj, nad Dunaju, nad wodami,

Bili się Turcy z Polakami.

Hej, ty Dunaju sinobiały,

Czemu twe wody sczerwieniały?

Leżą złamane tarcze, łuki,

Zbroje zdeptane i buńczuki,

I damasceńska szabla krzywa

Ostrzem się w piasek zaorywa;

Zabite słonie, co dźwigały

Namiot sułtański, srebrny cały;

Ówdzie huczliwe surmy, kotły

Końskie kopyta w ziemię wgniotły;

Z żelaza bite leżą zbroje,

Przy nich jedwabne lśnią zawoje.

Pędzą obłoki, grzmi na chmurze,

Przejdą nad polem deszczu burze,

By znowu ziemia jasną była,

Ze krwi się ludzkiej oczyściła.

 

Hej, ty Dunaju, stara rzeko,

Niesiesz ty wody swe daleko:

Chluśnij pogańską krwią narodu

O białe mury Carogrodu.

Księżyce pobił cud niebieski

I sławny polski król Sobieski.

Hej, ty Dunaju, w twoim łonie

Dłużej dziś jasne słońce płonie,

Bo imię Maria je wstrzymało,

By chrześcijaństwu przyświecało.

Pod czarnym dębem namiot stoi,

Król w nim spoczywa w ciężkiej zbroi;

Obozy wojska leżą wkoło:

Husarze, to rycerstwa czoło,

Dalej pancerni, kiryśniki,

Za nimi Niemców ciężkie szyki.

 

Gdy burza rzęsnym deszczem leje

I koronami dębów chwieje,

Gdy trwoga ściska Turków boki,

Kiedy deszcz zmywa krwi potoki,

A po świątnicach biją dzwony,

Że srogi Turczyn zwyciężony:

Co też królowi pod namiotem

Zlanemu w boju krwią i potem,

Kiedy tak wielcy dziś Polacy -

Co mu też śni się po tej pracy?

 

Różne przychodzą sny człowieku,

Jak do myślenia, jak do wieku,

Lecz czasem idą sny prorocze,

Z którymi rozum się kłopocze.

Taki sen, wierę, króla tłoczy,

Gdy mu znużenie zamkło oczy.

Niby na wielkie patrząc morze

Ze szlachtą płynie po Bosforze.

Mgły nad brzegami - fale szkliste,

Na wałach światło gwiazd rzęsiste,

Okręta pędzą po głębinie...

I któż to k'niemu z brzegów płynie?

Nie Turek to - on bez turbana,

Bez puginału, jatagana,

Rzemienie wiszą mu od pasa...

To nagi duch - Leonidasa.

 

Powitał szlachtę dobrym słowem,

Czołem ukorzył się marsowem,

I tak był wielki w ową chwilę,

Jak kiedy bronił Termopyle:

- Patrzcie, to Grecja moja sławna,

Dotąd jam wieńce dzierżył z dawna,

Nad najmężniejsze męże stał!...

Dotąd jam wszystkie wieńce miał,

Dziś liście żółkną na mej skroni

Od blasku waszej, męże, broni.

 

Niech Grecja wstanie z swego skonu,

Bo z Mantynei, Maratonu

I Termopylów ostrych skał

Duch Grecji w sercach waszych wiał..

Nie islamizmu tłuszcza dzika,

Niech Republikę - Republika,

Wolnych - niech złota wolność sprawia,

Niech dzierży naród i niech zbawia.

Bezecna stopa poganina

Depce marmury Konstantyna

I bizantyjskie ściera złoto...

Chrześciański królu! spojrzyj oto:

Gdzie Akropolis kolumn rzędy,

Gdzie grody nasze - gruzy wszędy!

Patrzcież! Otworem Grecja stoi,

Pójdźcie do wielkiej ziemi mojej! -

 

Lecz szlachta szable w dłoniach wstrzęsła

Tysiącem stalnych zbrój zachrzęsła:

- Myśmy nie Niemce dziś bronili,

A krzyża, co się w ziemię chyli;

I nie do Grecji nasze prawa:

Za wszystko nam - uczciwa sława,

Która na wieki będzie brzmiała,

Chybaby cnota skonać miała.

- Bierzcie więc z Rzymu wieńce złote

I z nieba wieńce za swą cnotę,

Ale spojrzyjcie, co się stanie,

Gdy waszych wielkich serc nie stanie! -

I czarodziejsko na wiatr skinie,

Morze i Grecja z oczów ginie.

 

I widać zamki rozrzucone,

A śród nich ludzie wynędznione,

Właśnie jakby szli w zatracenie;

A wielki smutek i milczenie.

Pod ruinami starce siwe

Siedzą w kajdanach, nieszczęśliwe,

A ciała niewiast, by aniołów,

Leżą śród gruzów i popiołów...

Więc król zawoła: - W którejż stronie?

Zaż my jesteśmy w Babylonie? -

 

Wtedy okuty starzec wstaje,

Uderza, lira brzęk wydaje,

I głosem smutnym, w wzniosłym rymie

Śpiewa nieszczęsnej Polski imię.

 

Patrzcie, tu Niemiec zbroi dłonie,

Na rzeź morderczą daje bronie,

I oto płoną stare dwory,

W gruzach pałace i klasztory,

I cała ziemia krwią opływa,

Na niej duch mężnych dogorywa.

Tysiące ludu bez przyczyny,

Jako baranek tak bez winy,

Kona pod nożem krwawej tłuszczy.

A głos ich, jako głos na puszczy,

Daremnie woła w owej porze:

Za cóżeś nas opuścił, Boże!

Widzisz to mnóstwo dzieci drobnych,

Osieroconych, tak nadobnych,

Jak na ojcowskie idąc groby:

Śpiewają długą pieśń żałoby...

 

I król wraz z nimi płakać jął,

Aż Chrystus z krzyża ręce zdjął

Rzekąc: Witajcie, w niebie znani,

Światłem odziani, krwią oblani!

 

I obraz znika - i sen znika.

Ożyła dusza wojownika.

Powstał. Poranek świtał biały,

Mgły nad Dunajem błękitniały,

A króla wojsko, naród mnogi

Witał, rzucając mu pod nogi

Wawrzyn i róże wonne, białe,

I głośno mężów śpiewał chwałę.

 

Więc król co prędzej w kościół bieżał

I godzin cztery krzyżem leżał,

I prosił Boga, we łzach smutny,

By się nie sprawdził sen okrutny.


WIERSZE TEOFILA LENARTOWICZA