MOJA PIEŚŃ WIECZORNA

 

On był i myśmy byli przed początkiem -

niech imię Jego będzie pochwalone!

Razem z gwiazdami byliśmy i słońcem,

zanim się gwiazdy i słońca

jęły rozbijać w swych kołach,

zanim się stało to, co cię pożera.

 

O duszo, spragniona miłości,

o duszo, spragniona spokoju!

On był i ty w nim byłaś przed początkiem,

nim jeszcze miłość i spokój

stały się ogniem trawiącym,

zanim się .stały zabójczą tęsknicą

i tym kamiennym, ślepym przerażeniem...

 

Dzień mój przygasa -

za wielkim, niebotycznym przygasa mi szczytem,

krwawą za sobą zostawiając zorzę,

która się czepia ogniami

tych oto smreczyn i ścian poszarpanych,

zatartych śladów moich stóp.

Dzień mój przygasa, ten złoty,

ten lazurowy, ten słoneczny dzień,

w błogosławieństwie swych drogich promieni

więżący klątwę dla człeka,

dla zbłąkanego pielgrzyma.

Niech gaśnie! niech ginie!

Niech upragniony nadejdzie już wieczór

ze swoją ciszą wieczystą,

która ci mgłami szepce miesięcznymi,

że zanim miłość i spokój

stały się ogniem trawiącym,

zanim się stały zabójczą tęsknicą

i tym kamiennym, ślepym przerażeniem,

On był, i myśmy byli przed początkiem.

 

Błogosławioną niech będzie ta chwila,

kiedy się rodzi wieczorny hymn duszy!

Kiedy od cichych pól,

od rżysk i rzecznych pobrzeży,

od przecznic i od ugorów,

od wypaczonych chat

i od tych stodół zwietrzałych

chłopięca płacze piosenka:

A grajże mi, piszczałeczko,

a grajże mi, graj!

Uliniłem cię z wierzbiny,

gdzie ten potok srebrnosiny,

gdzie ten szumny gaj!

Pani pana tam zabiła,

zieleni się, hej! mogiła,

zieleni się, hej!

A cierniste krzewię głogu

świat swój sypie po rozłogu,

s szept idzie z kniej!...

A dusza słucha i słucha...

A dzień jej przygasa,

l ona śladem tęsknicy

płynie rozlewną falą księżycową,

rosami płynie, lśniącymi na łąkach,

i wierzchołkami ukojonych drzew,

i grzbietem białych gór

ku onym dniom zapomnianym,

gdy miłość i spokój

nie były ogniem trawiącym

ani kamiennym, ślepym przerażeniem.

Przestwór się przed nią rozszerza

I przepełniony wiekuistą nocą,

topi w swych głębiach wszystko, co ją zmogło

urągowiskiem i grzechem,

i wypełnioną pokutą,

wstydu i hańby pociemniałą twarzą,

i podeptaniem świętych, bożych praw,

i krwawą zemsty pochodnią,

i bolu, bolu strasznego

tak pożądanym, a tak żrącym widmem.

 

Błogosławioną niech będzie ta chwila,

kiedy się rodzi wieczorny hymn duszy!...

Na senne kwiaty wystąpiła rosa,

na łąk płaszczyzny, na ciemny łan zboża,

a ona siadła na brzegu jeziora

i rozmodlona patrzy w jego głębię -

i oparami wznosi się nad wielką,

nad uciszoną, rozmodloną wodą -

i słucha, i patrzy, i szepce

swoje wieczyste pacierze.

Z zapadłych wiosek płyną rozhowory,

w bagniskach dzikie obzywa się ptactwo,

a gdzieś w pustkowiu, a gdzieś na rozstaju

w samotnej chacie połyskuje światło,

a tam! z daleka cicha idzie Śmierć.

Od zórz zachodnich, w ziół zasypiających

rozkosznej woni piosnka się kołysze,

nad niemowlęcia kolebką wysnuta:

O tej radości, o tym weselu,

o tym cudownym, ukrytym zielu

zza siódmej góry, zza siódmej rzeki,

które na smutek słodkie ma leki.

O tej godzinie, co szczęście niesie,

pieśń się kołysze po krzach, po lesie,

po falach żyta pieśń się kołysze

w tę uroczystą, wieczorną ciszę,

a w ślad za pieśnią cicha kroczy Śmierć.

Wyszła z dziedziny, gdzie miłość i spokój

nie są-ci ogniem trawiącym

ani zabójczą tęsknicą,

ani kamiennym, ślepym przerażeniem,

i w świat podąża, ku onym rozstajom,

k`temu pustkowiu, ku chacie samotnej,

k`temu słabemu, czerwonemu światłu...

Ścieżyną zdąża i traktem szerokim,

po drodze zerwie jakiś kłos zielony

albo też listek topoli

i w zamyśleniu rzuci je pod nogi.

Lekkimi stopy przygnie jakąś trawkę

lub owad zdepce na miedzy,

albo swą długą, białą, przeźroczystą

zanurzy rękę w staw

i jego srebrną powierzchnię

powlecze rdzą opałową.

Czasem w tym swoim pochodzie

siądzie na chwilę pod krzyżem pochyłym

na opuszczonej mogiłce

i głowę ukrywszy w dłonie,

głębokim jękiem zapłacze,

rozlewającym się na okrąg świata,

a potem wstaje i traktem rozległym

albo miedzami idzie znów śród zbóż

k`temu pustkowiu, gdzie w chacie samotnej

czerwone, słabe połyskuje światło.

A za nią snuje się smuga

sinych oparów i mgieł,

na których ciężkim, dalekim obrzeżu

zachodnia krwawi się zorza...

Czemu nie gaśniesz, ty zorzo?...

On był i myśmy byli przed początkiem,

zanim się stało to, co nas pożera!

Czemu nie gaśniesz?!

Ach! jak się w twoich płomieniach

palą te grona jarzębin!

Jak się rozżarza ten żwir -

ten szary piasek na drodze pątniczej!

Wybaw człowieka, o Panie,

od żagwi gniewu Twojego!

Dusza ci śpiewa psalm, jak niegdyś, niegdyś -

śród koralowych jarzębin,

przy rozszumiałych, wielkich polach zbóż,

przy tajemniczych pogwarkach tych lip,

rozkołysanych Twym świętym oddechem...

Pokorna, cicha, nieskalana dusza

stoi u wrótni kościółka

i psalm Ci śpiewa, tak wieczny,

jak wieczną ona i Ty!

Na roztęczone mgławice kadzideł

kładą się dźwięki organów,

majestatyczne, cudotwórcze dźwięki,

i podpływają ku cichej, pokornej,

ku nieskalanej, ku skupionej duszy,

klęczącej u progu świątyni.

Grona jarzębin rumienią się w słońcu,

prastare lipy szumią hymn pierwotny,

przenikający głębinę jestestwa,

łan się kołysze, rozłożysty, złoty,

w oknach świergocą jaskółki,

nad poszeptami pacierzy

nieprzeliczonych pątników

białe wzlatują gołębie,

a w rozmodleniu milczącym,

na skrzydłach psalmów tak wiecznych

jak wieczna ona i Ty,

wznosi się dusza ku Tobie.

Bo gdzież jest większy Pan i król, i władca?

Gdzież moc Ci równa i równa potęga?

Sam z Siebieś powstał, majestat Twój płonie

na tym z wieczności zbudowanym tronie.

Z Siebie stworzyłeś ten przestwór bez końca

i z Siebieś w niego rzucił żar na słońca.

Istnienieś Swoje zamknął w prochu ziemi

i wichr piersiami oddycha Twojemi,

Duszę człowieka wywiodłeś ze Siebie

wraz z duszą globów świecących na niebie.

Tyś, Boże, ziarnem i kłosem, i listkiem,

Wszystko jest z Ciebie i Ty jesteś Wszystkiem,

i przez Cię Wszystko, nieśmiertelny Panie,

ma nieśmiertelne w Tobie królowanie.

Gdzież moc Ci równa? gdzież równa potęga?

Gdzież jest ten płomień, co skry Twej dosięga?

Gromem przemawiasz w łyskającej tuczy,

głos Twój morzami i wulkanem huczy,

trzęsieniem ziemi ogłasza Twe wieści

lub słodko szumi, szemrze i szeleści.

Straszliwym bywasz w Swym monarszym gniewie:

rozkwitłe pola zatapiasz w ulewie,

żagwią pożarów godzisz nam w zagrody,

bijesz dobytek i zatruwasz wody.

Lecz kto opiece Twej odda się szczerze,

tego Twa łaska od złego ustrzeże.

Bo czyjaż dobroć Twych bezmiarów sięga?

Gdzież moc Ci równa i równa potęga?...

 

Błogosławioną niech będzie ta chwila,

kiedy się rodzi wieczorny hymn duszy,

tej nieskalanej, pokornej i cichej!...

0n był i myśmy byli przed początkiem -

chwalmy i wielbmy Jego święte imię!

 

Czemu nie gaśniesz, ty zorzo,

nad oceanem tych ciężkich oparów,

co pochłonęły me słońce?

Księżyc się dźwignął ponad węża gór,

osrebrza brzegi obłoków,

lśni się na rysach śnieżystych;

od wschodu pełza cicha noc,

stoki swym wielkim przytłacza spokojem,

a ty się palisz!

Stamtąd - od nizin dalekich,

usypiających poza stu wodami,

poza tysiącem dróg,

jakieś się echo przyczołguje w duszę -

Cicho!

To płacz tej dawnej, chłopięcej piosenki:

A grajże mi, piszczałeczko,

a grajże mi, graj!

Uliniłem cię z wierzbiny,

gdzie ten ruczaj srebrnosiny,

gdzie ten szumny gaj!

Ach!...

Przeoratem łan o świcie -

od pola do pola,

kąkól wyrósł w moim życie,

dolaż moja, dola!

A grajże mi, piszczałeczko,

a grajże mi, graj!...

a grajże mi, graj !...

Czemu się żagwisz?...

Niech raz już wszystko zagaśnie!

Jarzębina się rumieni,

szepcą lipy stare,

suchy piasek się podnosi - - -

Czemu nie milkniesz, ty zorzo?

Dlaczego krzykiem ognistym,

wystrzelającym z tych przepastnych szczelin

pomiędzy dwiema piekielnymi ściany,

tak mnie oślepiasz i tak mnie ogłuszasz,

że dojść nie mogę do kresu?

Dzień mój już przygasł,

a zorza jego się krwawi,

jakby się krwawić miała w nieskończoność!...

Wszystko pożera swymi płomieniami -

duszę mi pali i świat cały pali!

Z olbrzymich snopów ognia,

jakby młóconych niewidzialnym cepem,

sypią się ziarna skier

w okrąg na niebo i ziemię!

Księżyc się zajął

i w mgnieniu oka wyrósłszy

w ogromną kulę ognistą

zaczyna rwać się w kawały

i płomiennymi wali się bryłami

na cielska płonących gór,

na popiół smreków spalonych.

Płoną jeziora, sto wód się pali

i tysiąc dróg!

Z rozszalałego wnętrza ziemi

ogniem buchają wulkany,

gwiazd miliony tną błyskawicami

spieniony potop płomieni

i z hukiem

giną w czeluściach czerwonych...

Boże!

Czemu mnie karzesz?

W tych rozżarzonych stanąłeś przestworzach,

cały spłomienion, większy niż przestwory,

z krzyżem ogromnym, płomienistym w dłoni

i rozżagwiony rzucasz na mnie świat...

Karz mnie!

Bom-ci ja człowiek, który wyszedł z grzechu

i prześladowan był przez grzech - do końca l

Moja to wina!

Bo oto moja nieprawość,

mnoga jak iskry tych ogni,

przeszła granice, Panie, Twych zamiarów!

Ojcam się wyparł,

a kiedy zamknął powieki,

krzyża-m na jego grobie nie postawił,

bom go nie prosił o garść tego błota,

o nędzny żywot ten!

Moja to wina, moja wielka wina!

Matkę-m wypędził z domu, by nie jadła

strawy, porwanej większym niż ja tchórzom -

a wypędziłem ją w czas, gdy nad ziemią

przebiegał tuman nawałnic,

aby jej w drodze, w bezludnym pustkowiu,

oczy wyżarły błyskawice,

a dąb, walący się od gromu,

aby ją przygniótł swą kłodą na wieczność!

Moja to wina, moja wielka wina!

Oślepłą siostrę spotkawszy żebrzącą

u wrót wspaniałej katedry,

nie czułem tyle odwagi,

aby się dotknąć jej ręki wyschniętej

i na jej krwawe wskazując orbity,

głupim powiedzieć lwom i pustym lwicom:

Idźcie l mnie łaski waszej nie potrzeba -

to siostra moja! przy niej mi pozostać!

Moja to wina, moja wielka wina!

Psa, który zaszedł mi drogę

i z głodu zęby wyszczerzył,

i miłosierne wlepił we mnie ślepie,

kopnąłem nogą,

aż ze skowytem padł pod moim płotem!

Robaka-m zdeptał -

tysiące owadów

miażdżyłem stopą, wlokąc się przydrożem,

ażeby duszę znudzoną

orzeźwić wschodem lub zachodem słońca.

A pnąc się w górę, ku rzeźbionym grotom,

ku tajemniczym snom stalaktytowym

albo ku wirchom, skąd pycha

wygraża światu pięściami z granitu,

kazałem ścinać pachołkom

gałęzie smreków młodziutkich,

gdyż iglicami drażniły mi skronie...

Zabiłem brata,

bo mi się worał w miedzę

i naręcz owsa mi wyżął

dla swego konia -

moja to wina, moja wielka wina!

Chęć mi raz przyszła obłędna,

ażeby kopać dla siebie mogiłę,

bo mi się życie stało cmentarzyskiem,

i w tę mogiłę wtrąciłem bliźniego,

tak że oszalał między umarłymi!

Moja to wina!

Uwiodłem żonę przyjaciela -

moja to wina!

Pod próg sąsiada kazałem podrzucić

dziecko zrodzone z mego rozbestwienia.

A raz to grzech mi tak zaciemnił oczy,

żem po omacku szedł w przepastną głębię

strasznego lasu

i jadowite wyszukawszy ziele,

świat nim stłumiłem w poczęciu.

Moja to wina, moja wielka wina!

Nie karz mnie, Boże, według moich zbrodni!

W tej gniewu Twego straszliwej godzinie

świat niech się kaja, lecz niechaj nie ginie!

Wielka jest moc Twa i wielka potęga,

lecz czyjaż dobroć Twej dobroci sięga?!

Rozpalonymi namiętnością dłońmi

umiałem skazić niewinną wstydliwość,

nim się w słoneczne rozwinęła kwiecie.

Podstępnie owoc zerwałem dziewiczy,

słowem, któremu dała moc obłuda,

wielbiąc zbawienie z miłości,

a sobiem szeptał jak złodziej, co w każdym

widzi złodzieja: rwij, nim przyjdzie inny!

Za grosz kupionej rozpuście

dałem się wlec po kałużach

albo gdy przesyt wypił ze mnie krew,

jak widmom stawał u bram lupanaru

i źrenicami zmienionymi w szkło,

przez które ognia przezierał ostatek,

zazdrośniem śledził takich jak ja - trupów,

by ich rozkoszą zwątloną

podżegać w myśli mą rozkosz przymarłą.

A nieraz podłość tak mi żarła duszę,

że chcąc wypełnić jej pustkę,

małom nie szeptał błądzącym przechodniom:

Nie tymi drzwiami: tamte wam poradzę.

Moja to wina, moja wielka wina!

Związan ślubami,

które mi jarzmem się stały,

a sił nie mając otwarcie

zrzucić ze siebie tych błazeńskich dzwonków

arcykapłana domowych ołtarzy

i iść, gdzie w słońcu południa,

śród woniejących ogrodów

krwawo się złoci zakazane drzewo,

dawałem w duszy przystęp takim szeptom:

Niechajże Szatan się zjawi

i niech uwikła w sieć swojej pokusy

tę, co mi ongi była mocą szczęścia,

a dziś mnie dusi swą cnotą!

Wówczas jej krzyknę: podłaś! i już czysty

w nędznym sumieniu pójdę spełnić zdradę!

Moja to wina! moja wielka wina!

Oto jest miłość! oto jest to źródło,

z którego bije szlachetność!

Moja to wina! moja wielka wina!

Panie!

Wszystkie ja grzechy wziąłem na swe barki,

bom-ci ja człowiek, bom urodzon w bolu,

bo żal i rozpacz, i przestrach,

i wyczerpanie, i siła

są przyczynami mojego istnienia...

Spłonąłem chucią do mej własnej krwi,

do matki mojej i do córki mej!

A w noc tajemniczą,

kiedy przed moim pałacem,

wzniesionym z mgławych majaków,

przedziwne kwiaty o zbielałych oczach

rozrzechotanej Meduzy

do jakichś strasznych rozmiarów

w mżach wyrastały miesięcznych -

kiedy się księżyc skradał do mych komnat

i kładł na łoże mego wyczerpania,

wonczas mnie ze snu budziła lubieżna,

sprowadzająca warg bezwładne drgawki

i źrenic błędną gorączkę,

potworna żądza ku Twemu - zwierzęciu!

Moja to wina, moja wielka wina!

Oto jest miłość! Oto jest krynica,

z której wypływa zwycięstwo nad piekłem!

Moja to wina, moja wielka wina!

Karz mnie!

Karz mnie!

W tym rozżagwionym przestworze

masz krzyż z płomieni, większy niż ten przestwór,

więc bezlitością swych płomiennych rąk

wyciągnij członki moje do ogromu

Twojego krzyża, na którymś zawisnął

Ty sam, o Panie! ongi przed początkiem,

kiedyś się zmuszał, by spokój i miłość

przemienić w ogień trawiący

i w skamieniałe, ślepe przerażenie!

Kiedyś ze swego spokoju

i swej miłości

wydzielał słońca i gwiazdy,

by rozbijały się w swoich elipsach,

aby się stało to, co nas pożera!

Karz mnie, człowieka, co krąży po świecie

z brzemieniem winy na ugiętym grzbiecie.

Wagę masz w ręku i miecz sprawiedliwy,

z którego lecą skry na ludzkie niwy,

a pomsty Twojej płomienna potęga

od pokolenia w pokolenie sięga.

Krew nam wysusza i pożera kości

wieczysta wszechmoc Twej zapalczywości -

żadna się przed nią groza nie ostała:

Niechaj Ci za to będzie cześć i chwała

na wieki wieków, Amen, Amen, Amen!

Panie!

Kłamałem!

Zawiść i zazdrość tuliły się do mnie

zżółkłymi tony i nagością swoją

opanowawszy mą duszę,

kazały zezem patrzeć mi na sławę

i na bogactwo rodzonego brata.

Kradłem -

w kościele Twoim rozbiłem skarbonę!

Moja to wina, moja wielka wina!

A raz w czarownym, wielkim, ludnym mieście,

spiesząc ku śmierci, która czeka na mnie,

chciwie wstrzymałem krok przed stosem złota

i błyskawicą, która idzie z Ciebie -

moja to wina, moja wielka wina!

myśl mi przebiegła haniebna:

tak! wymordować czcicieli Molocha

i potem - zająć ich miejsce!

Panie!

Fałszywym byłem prorokiem

i nie umiałem powstrzymać bluźnierstwa

przeciwko Tobie, tak jak dzisiaj bluźnię!

Krzywdy-m ja bratu nie przebaczył,

choć sam krzywdziłem - jak oszust!

Pogardę niosłem tłumowi,

jego sczerniałym, spracowanym dłoniom,

jego łachmanom przesyconym potem!

Ornat na siebie kładłem i koronę

i wziąwszy jabłko do ręki i berło,

kazałem klękać przed swymi rozkazy,

jakby nie było Twego majestatu!

Moja to wina, moja wielka wina!

Okręty słałem na spienione morza,

a w bitwach, w moim wszczynanych imieniu,

tysiące kładły się we krwi swej własnej,

a wszak Ty jeden masz prawo

na życie człeka wydawać wyroki!...

Moja to wina, moja wielka wina!

Karz mnie!

Bom-ci ja człowiek skazany na karę,

bo dzień mój przygasa,

a zorza jego się krwawi

i świat się mój pali!

Bo dawno już przeszedł czas -

moja to wina, moja wielka wina -

gdzie miłość i spokój

nie były ogniem trawiącym

ani zabójczą tęsknicą,

ani kamiennym, ślepym przerażeniem...

 

A grajże mi, graj!...

Jarzębiny się rumienią -

suchy piasek się podnosi -

A grajże mi, graj!...

 

On był i myśmy byli przed początkiem,

zanim się stało to, co nas pożera...

 

Błogosławioną niech będzie ta chwila,

kiedy się rodzi wieczorny hymn duszy!

kiedy na wieki - na wieki

gaśnie jej dzień - - -

 


SPIS WIERSZY