XXXII

 

"Zapaliła im się wreszcie świeczka,

Poszli wreszcie po rozum do głowy;

Widzą wreszcie, że olbrzym ludowy

To nie plewy albo jaka sieczka..."

 

Idę... czytam: "Wiejska biblioteczka..."

"A spis książek?..." "Tu!..." Miesiąc Majowy...

Straszne Męki... Kalendarzyk Nowy...

Trąba Sądu - a to mi książeczka!...

 

Oto próbka szlacheckiej kultury!

A gmach słaby! a gmach cały trzeszczy -

A z zachodu płynie szum złowieszczy:

 

To złe duchy na skrzydłach wichury

Szydzą głośno, wywalając wrota:

"Nie my niszczym, lecz wasza ciemnota!..."

 


SPIS WIERSZY