XXV

 

"Umarł?..." "Umarł..." "Takie lata zdradne,

Człek snadź młody, a jednak już stary..."

Ale pogrzeb kosztuje talary:

Ksiądz, kopidół, podzwonne, pokładne.

 

"Jegomości!... ja biedna, nie kradnę..."

A księżulo: "Nie pijcie opary,

Będą grosze na msze i ofiary...

Lecz ja biorę... to, czego dopadnę".

 

Ha! cóż robić?... pogrzebać go trzeba.

Duch bez księdza nie pójdzie do nieba -

Więc ostatnie zaniesie piernaty...

 

A wiatr wieje, a czasy tak chłodne,

A mróz siny wciska się do chaty,

A robaczki golutkie i głodne...

 


SPIS WIERSZY