[WYJDZIE STU ROBOTNIKÓW...]

 

Wyjdzie stu robotników,

Oborzą miasta grunt,

Wyrzucą łokieć - funt.

Klatki pełne wróblików

Otworzą - i przed tłuszczą

Ptaszki na wolność puszczą...

Muzyka nieustanna:

Wolność! Wolność! - Hosanna!

*

Święci staną w katedrze

Trzej... i zawezwą Ducha,

Lud księgi praw rozedrze,

Próchno kart porozdmucha;

Weźmie stare sztandary,

Wyprowadzi jak mary

Za kościół - na mogiły,

Zapali, by świeciły

Światu dawnymi dzieły,

Błysnęły - i spłonęły.

Bije godzinna ranna,

Mary znikły: Hosanna!

*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 


SPIS WIERSZY