[O! NIESZCZĘŚLIWA! O! UCIEMIĘŻONA...]

 

O! nieszczęśliwa! o! uciemiężona

Ojczyzno moja - raz jeszcze ku tobie

Otworzę moje krzyżowe ramiona,

 

Wszakże spokojny, bo wiem, że masz w sobie

Słońce żywota.

 


SPIS WIERSZY