[PRZY KOŚCIOŁKU...]

 

Przy kościołku,

Mój aniołku,

Koronka,

Żonka,

Pieczonka.

 

Przy organku,

Mój B...gdanku,

Szumka

I dumka...

 

Przy klasztorku,

Mój kaczorku,

Świętość,

Wziętość,

Nadętość.

 

Przy krzyżyku

Na stoliku

Fakta,

Dwa akta...


SPIS WIERSZY