[DAJCIE MI TYLKO JEDNE ZIEMI MILĘ...]

 

Dajcie mi tylko jednię ziemi milę -

Może, o bracia, za wiele zachciałem!

Dajcie mi jedną bryłę - na tej bryle

Jednego - duchem wolnego i ciałem,

A ja wnet z siebie sprawię i pokażę,

Że taki posąg - dwie będzie miał twarze.

 

Dajcie mi gwiazdę mniejszą od miesiąca,

Kometę złotym wiejącą szwadronem,

Niechaj po lasach będzie latająca,

A tylko święta jednym polskim zgonem,

A ja wnet siły dobędę nieznane,

Skrzydła wyrzucę - i wnet na niej stanę...

 

O bracia moi! kiedy krzyżem leżę,

A proszę Boga o kraj, o człowieka -

To mi się zdaje, że tętnią rycerze,

A wróg z piorunem przed niemi ucieka...

Chcę biec - lecz kiedy na blask gwiazd wynidę,

Gwiazdy mię drwiące pytają, gdzie idę.

 

O gwiazdy zimne, o świata szatany,

Wasze mię wreszcie niedowiarstwo zwali...

Już prawie jestem człowiek obłąkany,

Ciągle powiadam, że kraj się już pali,

I na świadectwo ciskam ognia zdroje

A to się pali tylko serce moje!...

 


SPIS WIERSZY