[BO TO JEST WIESZCZA NAJJAŚNIEJSZA CHWAŁA...]

 

Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała,

Że w posąg mieni nawet pożegnanie.

Ta kartka wieki tu będzie płakała

I łez jej stanie.

 

Kiedy w daleką odjeżdżasz krainę,

Ja kończę moje na ziemi wygnanie,

Ale samotny - ale łzami płynę -

I to pisanie...

 


SPIS WIERSZY