[JEŻELI KIEDY - W TEJ MOJEJ KRAINIE...]

 

Jeżeli kiedy - w tej mojej krainie,

Gdzie po dolinach moja Ikwa płynie,

Gdzie góry moje błękitnieją mrokiem,

A miasto dzwoni  - nad szmernym potokiem,

Gdzie konwaliją woniące lewady

Biegną na skały... pod chaty i sady...

 

Jeśli tam będziesz... duszo mego łona,

Choćby z promieni - do ciała wrócona: -

To nie zapomnisz tej mojej tęsknoty,

Która tam stoi jak archanioł złoty,

A czasem miasto jak orzeł obleci

I znów na skałach... spoczywa - i świeci.

 

Powietrze lżejsze... które cię uzdrowi,

Lałem z mej piersi mojemu krajowi...

 


SPIS WIERSZY