[CZYŻ DLA ZIEMSKIEGO TUTAJ WOJOWNIKA...]

 

Czyż dla ziemskiego tutaj wojownika

Walka jest wieczną? czyliż dni człowieka

Nie są na ziemi jak dni najemnika?...

 

A jako sługa odpoczynku czeka,

A robotnik czeka swej zapłaty,

Tak mnie miesiące, co przynoszą straty,

Dałeś, o Boże, i stroskane noce;

 

A gdy położę się, myślę o wstaniu

I myślę tylko o prędkim świtaniu,

I do świtania się nędzny kłopocę,

 

A skórę moją robactwo już stacza,

I proch jest na niej - i w kawały pada...

 


SPIS WIERSZY