EPILOG DO BALLAD

NIEWIADOMO CO

CZYLI

ROMANTYCZNOŚĆ

BALLADA *

 

Szło dwóch w nocy z wielką trwogą,

Aż pies czarny bieży drogą.

Czy to pies,

Czy to bies?

 

Rzecze jeden do drugiego:

Czy ty widzisz psa czarnego?

Czy to pies, 

Czy to bies?

 

Żaden nic nie odpowiedział,

Żaden bowiem nic nie wiedział.

Czy to pies, 

Czy to bies?

 

Lecz obadwaj tak się zlękli,

Że zeszli w rów i przyklękli:

Czy to pies, 

Czy to bies?

 

Drżą, potnieją, włos się jeży,

A pies bieży, a pies bieży.

Czy to pies, 

Czy to bies?

 

Bieży, bieży, już ich mija,

Podniósł ogon i wywija,

Czy to pies, 

Czy to bies?

 

Już ich minął, pobiegł daléj,

Oni wstali i patrzali.

Czy to pies, 

Czy to bies?

 

Wtém, o dziwo! w oka mgnieniu,

Biegnąc daléj, zniknął w cieniu.

Czy to pies, 

Czy to bies?

 

Długo stali i myśleli,

Lecz się nic nie dowiedzieli,

Czy to pies, 

Czy to bies?


* Umieszczając tę balladęw zbiorze pism moich, wierny obietnicy, oświadczam: iż współ-autorem jéj jest Juliusz Słowacki; tytuł zaś Adam Mickiewicz doradził [przyp. Antoni Edward Odyniec, Poezje, Poznań 1832, s. 90]


SPIS WIERSZY