Cyprian Norwid - autograf wiersza (89044 bytes)


POWRÓT