KRYTYKA
(WYJĘTA Z CZASOPISMU)

 

 

VM - złożone ze stu rzeczy drobnych -

Wyszło - - Kolega nasz (niespracowany

Krytyk) źle wróży z utworów podobnych!...

- Takowej wszakże dalecy odmiany,

W niespracowanym czasopiśmie naszym,

Zapowiedzią przyszłości nie straszym.

 

*

Literatura kwitnie - mamy dużo

Poetów - lubo są umysły pewne,

Które - zboczywszy - zboczenia téż wróżą.

 

*

Wiersz - kwitnie u nas; kwitną rymy śpiewne

Woni rodzimej - jak zielona fletnia;

I czują u nas z dala wiew trucizny. -

- Satyra wtedy muzę uszlachetnia,

Skoro się głównie rzuca na obczyzny

Naleciałości chore z krajów owych,

Gdzie naszych wiosen brak konwalijowych!

 

*

Od jadu nawiań tych ogół bronimy

I chrześcijańskie oburzenie mamy

Dla sensu... zdradnie odzianego w rymy -

Kwilisz? poeto?... kwilże nad czasami,

Nad fatalnością... nad zbiegiem wypadków,

Łzę nawet kanąć możesz, jak łzę rosy,

Łzę safirową na safir bławatków,

Zefirem chyląc ku ziemi niebiosy - -

- Płacz!!... lecz jeżeli ból jest gorzki?... niemniej

W książce on może brzmieć lżej i przyjemniej,

Rytm powodując dla słuchaczów miły

(Skąd nazwy wieszczów-krzyża lub - mogiły,

Co w nawałności lśnią nam z wierzchu Cyklad),

Tych niechaj Autor używa za przykład!...

 

*

Jak na Leandra czekająca Hero,

Zapala światłość i nuci jej "prowadź!" -

Tak my: surowość, lecz i światłość szczerą

Zwykliśmy dla piór obłędnych szafować -

Autor nie wie: że jedną literą

Zatracić można i można zachować!...

 

*

Poeta?... jeżli poetą prawdziwie...

Żyć pierwej musi w tym samym żywiole,

Który rozlewa potém w swoim śpiéwie.

- Nie mają tętna wymarzone bole

Ni opis burz przy biurowym stole...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PS: Chwalić możemy niejedną końcówkę,

Zaciętą kształtnie - - druk broszury ditto...

Można ją nabyć oprawną lub zszytą -

Owdzie i owdzie - - jedna za złotówkę.

 


SPIS WIERSZY