STYL NIJAKI

 

 

Szkoła-stylu kłóciła się z szkołą-natchnienia,

Zarzucając jej dziką niepoprawność. -- Ale!...

Potomni nie są tylko grobami z kamienia,

Ciosanymi cierpliwym dłutem doskonale:

Są oni piérw współcześni, których przeznaczenia

Od do-raźnego w chwili że zależą słowa --

Przestawa być wymowną spóźniona Wymowa!

 


SPIS WIERSZY