BOHATER

 

1

Czy już nie wróci czas siły-zupełnéj

Ani ma jeszcze zabłysnąć

Wiek, gdy po runo ważono się płynąć

Ze złotej uwite wełny?...

 

2

Lec na kolchidzkiej tkaniny kobierce

Nikt-że już więcej nie pragnie? -

Lub bohaterów czulsi spadkobierce

Woląż się ująć za jagnię?...

 

3

Smoka czy wielki łeb dziś wyzwie kogo

Rykiem - otrębując turniej;

Lub jest-że kto - by rad go potrzeć nogą

I wynieść się nadeń górniej?...

 

4

Czy ramion marmur - czy muszkułów granie

I cało-strojność budowy

Nie ma już więcej nic za powołanie

Nad strawność dobrą? byt zdrowy? -

 

5

Bohaterowie wszak od wieków w wieki

Kraj zdobywają zaklęty -

I od Achilla mniej bywa kaleki,

Kto nie wyzuł z ostróg pięty!...

 

6

Miałażby Słodycz chrześcijańska, nowa,

Zawisłym być Męstwa druhem? -

Gdy ona raczej - jako białogłowa

Wierna - współ-zwycięża duchem!

 

7

Miałażby włosów srébrność księżycowa

Wyzwalać z dziejów-zaciągu? -

Lecz starość, w czas swój, bywa więcej zdrowa

Od bark greckiego posągu.

 

8

Mojżesz - wiek blisko przeżywszy - powstawa

Wyswobodzicielem ludu;

Heroizm czysty wcześnie nie dostawa,

I nie dostawa - bez cudu!

 

9

Owszem - śmierć sama i jej piekieł-krater

Cóż są?... rzecz wielka lub licha -

W miarę do tego, jak? jaki bohater?

Dopełnił swego kielicha -

 

10

Niechże więc Kolchów wiek sobie nie wraca;

Współczesność w równej mam cenie:

Heroizm będzie trwał - dopóki praca,

Praca? - dopóki stworzenie!...

 


SPIS WIERSZY