JĘZYK-OJCZYSTY

 

 

"Gromem bądźmy pierw - niżli grzmotem;

Oto tętnią i rżą konie stepowe;

Górą czyny!... a słowa? a myśli?... potem!...

Wróg pokalał już i Ojców mowę -"

Energumen tak krzyczał do Lirnika

I uderzał w tarcz, aż się wygięła;

Lirnik na to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . "Nie miecz, nie tarcz bronią Języka,

Lecz - arcydzieła!"

 


SPIS WIERSZY