SIEROCTWO

 

1

Mówią , że postęp nas bogaci co wiek;

- Bardzo mi to jest miło i przyjemnie -

Niestety! co dnia mniej cieszę się ze mnie,

Śmiertelny człowiek!

 

2

Cywilizacji dwie widzę ustawnie:

Jedna, chce wszystko odkrywać na serio,

Druga, chce wszystko pokrywać zabawnie,

Świetną liberią!...

 

3

Odkrywająca?... wciąż idzie do słońca,

"Czekajcie! - mówi pokoleniom - bowiem

Gdy szereg odkryć mych spełnię do końca,

Cóś - i wam powiem!..."

 

4

Zakrywająca?... cieszy znów inaczéj -

Pokaż jej łez zdrój?... ona odpowiada:

"Nie trzeba zważać na to... co? to znaczy!...

Może deszcz pada."

 

5

Dwie takie błogie mając opiekunki,

Ludzkość w sieroctwie znikłaby głębokiém,

Gdyby glob nie był ramieniem piastunki;

Słońce?... jej okiem!...

 


SPIS WIERSZY