LIRYKA I DRUK

 

1

Ty powiadasz: "Śpiewam miłosny rym..."

Myślisz? że mnie oszukasz:

Nie czuję strun, drżących pod palcem twym -

Jestes poezji drukarz!

 

2

Liry - nie zwij rzeczą w pieśni wtórą,

Do przygrawek!... nie - ona

Dlań jako żywemu orłu pióro:

Aż z krwią, nierozłączona!

 

3

Treść - wypowiesz bez liry udziału,

Lecz dać duchowi ducha,

Myśli myśl - to tylko ciało ciału.

Cóż z tego? - martwość głucha!...

 

4

Handlarz także odda grosz zwierzony,

Lecz nie odda wesela -

Nie uściśnie ręki zawściągnionéj;

Maszże w nim przyjaciela?

 

5

O! żar słowa, i treści rozsądek,

I niech sumienia berło

W muzykalny łączą się porządek

Słowem każdym, jak perłą!

 

6

Poznam wtedy, przez drżące powietrze

Pod gestem ręki próżnéj,

Że od widzialnych strun - struny letsze

Są - i lir rodzaj różny...

 


SPIS WIERSZY