HARMONIA

 

 

I

I nerwów gra, i współ-zachwycenie,

I tożsamość humoru

Łączą ludzi bez sporu -

Lecz bez walki nie łączy sumienie!

 

II

Trudne z łatwym w przeciwne dwie strony

Rozerwą wprzód człowieka,

Nim harmonii doczeka -

Odepchną wprzód, gdzie zmarłych miliony.

 

III

W gwiazd harmonię poglądać weseléj

Przez wiele lat samotnych

Niż - w źrenicach błyskotnych -

Wyczytać raz, co? serca rozdzieli...!

 


SPIS WIERSZY