POSĄG I OBUWIE

 

1

Ateński szewc mówił do rzeźbiarza -

Rozprawiającego jakby Plato -

"Myślenie nic przez się nie utwarza,

Zabija czas!..." Rzeźbiarz jemu na to:

 

2

"O wieczności ja dlatego mówię,

Że pod dłutem zwieczniają się chwile;

Posąg zwykle trwa lat dwakroć tyle,

Ile godzin trwa twoje obuwie!..."

 


SPIS WIERSZY