PRZESZŁOŚĆ

 

 1

Nie Bóg stworzył przeszłość i śmierć, i cierpienia,

Lecz ów, co prawa rwie,

Więc nieznośne mu - dnie;

Więc, czując złe, chciał odepchnąć spomnienia!

 

 2

Acz nie byłże jak dziecko, co wozem leci,

Powiadając: "O! dąb

Ucieka!... w lasu głąb..."

- Gdy dąb stoi, wóz z sobą unosi dzieci.

 

 3

Przeszłość jest i dziś, i te dziś daléj:

Za kołami to wieś

Nie - jakieś tam... cóś, gdzieś,

Gdzie nigdy ludzie nie bywali!...

 


SPIS WIERSZY