"BUNTOWNIKI, CZYLI STRONNICTWO-WYWROTU"

 

1

Oni nie przyszli tu po łup bojowy,

Niemowlęta biorąc na piki,

Ożałobione tłukąc kolbą wdowy:

To - buntowniki!

 

2

Oni sprawują rząd bez-osobiście,

Miastem nieraz władną młodziki (!),

A tłum, groźny, ich słucha uroczyście:

To - buntowniki!...

 

3

Na cherubinach Bóg już zbliża - zbliża -

Ezechielowej tor kwadryki;

Tam i owdzie grzmi, wielkie znamię krzyża;

To - - buntowniki!

 

4

Czemuż raczej nie wierzą Kancelarii,

Ojczyznę woląc niż rubryki;

A ufać śmią w Jezusa moc i Marii -

Te - buntowniki?!...

 

1863

 


SPIS WIERSZY