DO WROGA
PIEŚN

 

1

Ty! prawd-promienie wziąwszy za sztylety,

Śmiesz jeszcze mniemać, żeś wódz - żeś generał!

O! niewolniku - stój - cofaj bagnety -

Dopókiż będę za ciebie umierał?...

 

2

Czyż myśli każdej - każdej myśli prawie

Uczyć cię trzeba ciągłymi ofiary:

Patriotyzmu - na bruku w Warszawie,

A Chrześcijaństwa - u krwawych wrót Fary?!

 

3

Czyż nigdy z siebie ty nic, własną siłą

Nie poczniesz nigdy: boś wszystko zabierał;

Cofnij się! - wołam - głucha lodu-bryło:

Dopókiż będę pod tobą umierał?...

 

4

Toć groszem twoim tuczne pułkowniki

Własnych cię uczą mordować proroków;

A wy - nas - wodzić śmiecie - niewolniki!...

Nie widząc Boga-ręki u obłoków.

 

5

Niechże wam szron raz rozstaje u powiek,

Niech roz-niewoli się ta ciemna góra;

Wrogi!... do nogi broń!... kto jeszcze człowiek,

A bryłę-lodu na kosy!... i hurraa!...

 


SPIS WIERSZY