WCZORA - I - JA

 

Oh! smutna to jest i mało znajoma

Głuchota -

Gdy Słowo słyszysz - ale ginie koma

I jota...

 

*

Bo anioł woła... a oni ci rzeką:

"Zagrzmiało!"

Więc trumny na twarz załamujesz wieko

Pod skałą.

 

*

I nie chcesz krzyknąć: "Eli... Eli..." - czemu?

- Ach, Boże!...

Żagle się wiatru liżą północnemu,

Wre morze.

 

*

W uszach mi szumi (a nie znam z teorii,

Co burza?),

Więc śnię i czuję, jak się tom historii

Z-marmurza...

 


SPIS WIERSZY