DO EMIRA ABD EL-KADERA W DAMASZKU

 

1

Współczesnym zacnym oddać cześć

- To jakby cześć Bożej prawicy;

I sercem dobrą przyjąć wieść

- To jakby Duch łonem Dziewicy.

 

2

Więc hołd, Emirze, przyjm daleki,

Któryś jak puklerz Boży jest -

Niech łzy sieroty, łzy kaleki

Zabłysną Tobie jakby chrzest.

 

3

Bóg jeden rządzi z wieków w wieki,

Nikt nie pomierzył Jego łask -

Chce? - to wyrzuci z ran Swych ćwieki

A gwiazdy w ostróg zmieni blask.

 

4

I nogą w tęczy wstąpi strzemię,

Na walny sądów jadąc dzień -

Bo kto Mu niebo dał? - kto ziemię? -

Kto Jemu światłość dał? - lub cień? -

 

5

A jeżli w łzach gnębionych ludzi,

A jeżli w dziewic krwi niewinnéj,

A jeżli w dziecku, co się budzi,

Ten sam jest Bóg - nie żaden inny -

 

6

To - namiot Twój niech będzie szerszy

Niż Dawidowych cedrów las - -

Bo z Królów-Magów trzech - Tyś pierwszy,

Co konia swego dosiadł w czas!...


SPIS WIERSZY