ODPOWIEDŹ DO WŁOCH...

(FRASZKA)

 

I

Tu - w Rzymie tym - och! w Rzymie...

Gdzie przebrązowana,

Na Napoleona wielkie imię,

Kolumna Trajana* -

Tu - Irydiona krótki miecz

I pancerz grecki,

I katakumb tu łzawa, ciemna rzecz,

I prawników język zdradziecki...

 

II

Tu, w Rzymie tym, w Rzymie tym,

Białowłosy Słowianie,

Koturn jaki kładziesz? witasz czym?

"Że zwyciężyłeś, Panie..."

 

III

Och! Irydiona - Irydiona

O potęgi drugiej, wyższej, skrzydle,

Bo Masynissa-dziejów kona

I samo sidło w sidle...

 

IV

Straże mieczów pewne, pretoriańskie,

Rozum siebie pewny... zakończony -

Błędne oczy słowiańskie

I Galilejczyk gdzieś męczony...

- I moc druga, moc druga, młodzieńcza,

Co Atyli znaki, smocze garła**,

Wzięła jak nić pajęcza

I złamała w kręgach, i odparła...

 


* Wiadomo, żc kolumna Vendôme jest kopią kolumny Trajanowej albo Antoniuszowej.

** Wiadomo, żę hufce Atyli prowadzone były przez chorążych znaki smoków z rozwartymi paszczami noszacych.


SPIS WIERSZY