PEWNOŚĆ

(FRASZKA)

 

Bogdaj to prawdy nasze pozytywne,

Że jeden z jednym dają dwa przedziwne.

To tylko szkoda, że życie dodaje,

Iż jeden z jednym trzema się wciąż staje.

Stąd też historie o rozsądnych czynach

Nigdy - lub mało bardzo wspominają:

Zdawałoby się, że -- jak na wyżynach

Powietrze rzednie -- tak się rozrzedzają

I te rozsądki nasze, w wyższych płynach!...

 


SPIS WIERSZY