WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE


BIBLIOGRAPHICAL NOTES


Anhelli./ Juliusz Słowacki; in: Dzieła wszystkie./ Juliusz Słowacki, edit. Juliusz Kleiner, vol.3; Wrocław 1952.
Publ. 1838 Paryż.

Bajki./ Ignacy Krasicki; edit.R. Wołoszyński; Wrocław 1956.
Publ. Bajki i przypowieści, na cztery części podzielone. Warszawa 1799.

Beniowski.Poema./ Juliusz Słowacki; edit.Juliusz Kleiner; Wrocław 1949.
Publ. Lipsk 1841.

Bibuła ./Józef Piłsudski; Walka rewolucyjna w zaborze rosyjskim. Fakty i wrażenia z ostatnich lat dziesięciu. Część I: Bibuła./ Jóżef Piłsudski; in: Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych./ Józef Piłsudski; vol. 2; edit. L. Wasilewski - Warszawa 1937

Bogurodzica./ edit. J. Woronczak, E. Ostrowska, H. Feicht; Wrocław 1962.
Print. in:  Commune incliti Poloniae regni privilegium constitutionum./ Jan Łaski; Kraków1506.

Carmen de statura, ferritate ac venatione bisontis./ Mikołaj Hussowski; transl. Jan Kasprowicz in: Najstarsza poezja polsko-łacińska; edit. M. Plezia, Wrocław 1952.
Publ. Kraków 1523.

Carmina./Jan Dantyszek, edit. S. Skimina, Kraków 1950.

Carmina; Querela reipublicae; Ad polonos proceres; Tristium liber I-IX; Vitae regum polonorum./ Klemens Janicki; edit. J. Krókowski, Wrocław 1956.

Chłopi./ Władysław Stanisław Reymont; in: Dzieła wybrane ./ Władysław Stanisław Reymont; vol.4-7; edit. H. Markiewicz, J. Skórnicki; Kraków 1957.
Publ.":Tygodnik Ilustrowany", vol.1 1902, vol.2 1903, vol.3 1905-6, vol.4 1908.
Publ. Warszawa vol.1-2 1904, vol.3 1906, vol.4 1909.

Commentariorum de republica emendanta libri quinque./ Andrzej Frycz Modrzewski, in: Opera omnia./Andreare Fricii Modrevii; edit. K. Kumaniecki; Warszawa 1953.
Publ. Basilea 1554.

Confiteor. De profundis./ Stanisław Przybyszewski; in: Wybor pism ./ Stanisław Przybyszewski; edit. R.Taborski.-Wroclaw: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966.
Publ. Confiteor: in: "Życie"; Kraków 1899, 1.

Cud czyli Krakowiaki i Górale./ Wojciech Bogusławski; Berlin 1842.
Publ. Berlin, 1842.

Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość? Dzieło Jenerała Kniaziewicza, na początku XIX wieku pisane./ Józef Pawlikowski; Warszawa 1831.
Publ. Paryż 1800.

De perfecta poesi sive Vergilius et Homerus ./ Maciej Kazimierz Sarbiewski; in: Wykłady poetyki (praecepta poetica) ./ Maciej Kazimierz Sarbiewski; edit. S. Skimina; Wrocław 1958. 

Dom otwarty. Komedia w 3 aktach./ Michal Bałucki; in: Pisma wybrane ./ Michał Bałucki ; edit. Irena Sławińska; Kraków, 1956; vol.12.
Publ. Lwów 1893.

Duch od stepu. Przygrawka do nowej poezji./ Józef Bohdan Zaleski; in: Wybór poezyj./ Bohdan Zaleski; edit. J, Tretiak; Kraków 1923.
Publ. Paryż 1841.

Dworzanin polski./ Łukasz Górnicki, edit. R. Pollak, Wrocław 1954.
Publ. Kraków 1566.

Dziady część I,II,IV./ Adam Mickiewicz in: Dziady wileńskie./ Adam Mickiewicz; edit. J. Kallenbach, Kraków 1920.
Publ. in : Poezje vol.2; Wilno 1823.

Dziady część III. Poema ./ Adam Mickiewicz; in: Dzieła vol. 3: Utwory dramatyczne../Adam Mickiewicz; edit. S. Pigoń; Warszawa 1949.
Publ. Paryż 1832.

Dziennik podróży./ Józef Kopeć; Paryż; n.d.
Publ., Wrocław 1837.
Mnscrp.: Obyczaje kamczackie Bibl.Czart. rkps.2266.

Faraon./ Bolesław Prus; in: Dzieła wszystkie ./ Bolesław Prus; edit. J. Czubek, J. Kuźniar, J. Kleiner; vol. 10; Warszawa 1957.
Publ. "Tygodnik Ilustrowany", 1895 nr 40-52.
Publ. Warszawa, 1897.

Fraszki./ Jan Kochanowski; edit.Janusz Pelc, Wrocław 1957.
(Edit.A), Kraków 1584, Print.Łazarzowa;
(Edit.B). Kraków 1584 (1598).

Genezis z ducha.Modlitwa./ Juliusz Słowacki
Publ. Lwów 1871

Historya o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim: Ze czterech Św..Ewangelistów zebrana, a wirszykami spisana ./Mikołaj z Wilkowiecka; in: Dramaty staropolskie. Antologia; Red Jan Lewański, vol. 2, Warszawa 1959.
Bibl. PAU sygn.Cim.286.).

Hymn (Boże coś Polskę...)./ Alojzy Feliński.
Publ. Warszawa 1816.

Kariera Nikodema Dyzmy./ Tadeusz Dołęga Mostowicz; Warszawa 1932.

Kazania Sejmowe ./ Piotr Skarga; edit. S. Kot, Kraków 1939.
Publ. in: Kazania na niedziele i święta. Kraków 1597.

Kazania świętokrzyskie. in: Najdawniejsze zabytki języka polskiego, edit. W. Taszycki; Wrocław 1967.
Publ. Aleksander Brückner 1891.

Kirgiz. Powieść./ Gustaw Zieliński; in: Kirgiz i inne poezje./ Gustaw Zieliński; edit. J. Odrowąż-Pieniążek; Warszawa 1956.
Publ. Wilno 1842.

Kordian. Część pierwsz trylogii. Spisek koronacyjny./ Juliusz Słowacki; in: Dzieła wszystkie./ Juliusz Słowacki; edit. J. Kleiner; vol. 2; Wrocław 1952.
Publ. Paryż 1834.

Krotka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem./ Mikołaj Rej in:  Pisma./Mikołaj Rej; edit.K. Górski, W. Taszycki; Wrocław 1953.
Publ. Kraków 1543. Print.M.Szarffenberg.

Krzyżacy. Powieść./ Henryk Sienkiewicz in: Dzieła./ Henryk Sienkiewicz; edit. J. Krzyżanowski; vol. 23-26; Warszawa 1948.

Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego./ Adam Mickiewicz; edit.Z. Stefanowska; Wrocław 1956.
Publ. Paryż 1832.

Lalka. Powieść./ Bolesław Prus; in: Pisma./ Bolesław Prus; edit. Z. Szweykowski; vol. 11-13; Warszawa 1947.
Publ. "Kurier Codzienny" 1887: nr 269 -360; 1888 nr 5-124, 157-215, 323-355; 1889 nr 8-16, 30-142.
Publ.Warszawa, 1890.

Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej. ./ Stanislaw Brzozowski; Lwów 1910.
Publ. Kraków 1910.

Listy do Marysieńki./ Jan III Sobieski; edit. Leszek Kululski, Warszawa: 1962.

Malwina czyli domyślność serca./ Maria Wirtemberska in: Malwina czyli domyślność serca./ Z Czartoryskich Maria ks. Wirtemberska; edit. K. Wojciechowski; Kraków 1925.
Publ. 1816.

Manuscrit trouvé a Saragosse./ Jan Potocki; Rękopis znaleziony w Saragosie./Jan Potocki; transl. Edmund Chojecki; edit. L. Kukulski; Warszawa 1965.
Transl. publ. Lipsk 1847; vol. 1-6.

Maria: powieść ukraińska. ./ Antoni Malczewski; edit. Ryszard Przybylski; Wrocław 1958.
Publ.Warszawa 1825.

Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki ./ Ignacy Krasicki; in: Wokół Doświadczyńskiego. Antologia romansu i powieści; edit. J. Krzyżanowski; Warszawa 1969.
Publ. . Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki przez niegoż samego opisane, na trzy księgi rozdzielone. Warszawa 1776.

Monachomachia, Antymonachomachia ./ Ignacy Krasicki; edit. Z. Goliński; Wrocław 1969.
Publ.. Monachomachia czyli wojna mnichów. (Lipsk 1778).

Moralność pani Dulskiej: komedia w 3 aktach ./ Gabriela Zapolska; edit. vol. Weiss; Wrocław 1966.
Publ. Warszawa, 1907.

Na srebrnym globie. Rękopis z księżyca ./ Jerzy Żuławski; - Krakow 1956.
Publ. "Głos Narodu" 1901-1902.-
Publ.Kraków 1903.

Nad morzem./ Stanisław Przybyszewski; Kraków 1899.

Nad Niemnem ./ Eliza Orzeszkowa ; in: Pisma zebrane ./ Eliza Orzeszkowa; edit. Julian Krzyżanowski; vol.23.- Warszawa, 1947.
Publ. "Tygodnik Ilustrowany" 1887;Warszawa, 1888 vol.1-3.

Nie-boska komedia: ./ Zygmunt Krasiński; edit. M. Grabowska; Wrocław 1966.
Publ. Paryż 1835.

Noc listopadowa. Sceny dramatyczne: dramat w 10 scenach ./ Stanisław Wyspiański; in: Warszawianka. Lelewel. Noc listopadowa; edit. J. Nowakowski; Wrocław 1967.
Publ. Kraków 1904.

Nowe Ateny, to jest akademija wszelkiej sciencyi pełna… ./ Benedykt Chmielowski;
ed. vol.1-2; Lwów, 1745-1746.; ed.2 . vol.1-4, Lwów 1754-1756
Nowe Ateny./ Benedykt Chmielowski; edit. Maria i Józef Lipscy, Kraków 1968.
Publ. 1745-1746; 1754-1756.

Nowele./ Maria Konopnicka; edit. A. Brodzka; vol.1-2; Warszawa 1963.

Nowele.Opowiadania ./ Stefan Żeromski; w: Pisma wybrane ./ Stefan Żeromski; edit.S. Pigoń; T. Jodełka, J. Kądziela, J. Wilhelmi; Warszawa, 1955.

O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym ./ Maurycy Mochnacki; edit. H. Życzyński, Kraków 1923.
Publ.Warszawa 1830.

O Naprawie Rzeczypospolitej./ Andrzej Frycz Modrzewski; transl. Cyprian Bazylik (1577) in: O poprawie Rzeczypospolitej./Andrzej Frycz-Modrzewski; edit. J. Krzyżanowski, Warszawa 1953
Publ. Łosk 1577.

Obrazki więzienne: nowele ./ Maria Konopnicka;
Publ. Warszawa, 1897

Odprawa posłów greckich…podana na theatrum przed Królem Jego Mścią I Krolową Jej Mścią w Jazdowie nad Warszawą dnia dwunastego stycznia Roku Pańskiego 1578 na feście u Jego Msci Pana Podkanclerzego Koronnego. ./Jan Kochanowski; edit. T. Ulewicz, Wrocław 1962.
Publ. Warszawa 1578 (Print.M.Szarffenberger)

Ojciec zadżumionych w El-Arish../Juliusz Słowacki; w: Dzieła./ Juliusz Słowacki; edit. J. Kleiner; vol. 3; Wrocław 1952.
Publ. Paryż 1839.

Opis obyczajów za panowania Augusta III. ./ Jędrzej Kitowicz; edit. R. Pollak; Wrocław 1951.
Publ. E.Raczyński, vol.1-4, Poznań.1840-1841 Obraz Polaków i Polski w XVIIIW.

Pamiątki JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego ./ Henryk Rzewuski; Pamiątki Soplicy./ Henryk Rzewuski; edit. Z. Szweykowski; Kraków 1928.
Publ.vol.1-4 1839-1841.

Pan Jowialski: komedia w czterech aktach ./ Aleksander Fredro; in: Pisma wszystkie./ Aleksander Fredro; edit. S. Pigoń; vol. V; Warszawa 1956.
Publ. Lwów 1834.

Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie: historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. ./ Adam Mickiewicz; edit. Stanisław Pigoń; Wrocław 1968.
Publ.vol.1-2 Paryż 1834.

Pierścień wielkiej damy, czyli ex-machina-Durejko. Tragedia we trzech aktach - z opisaniem dramatycznego ciągu gestów-i ze wstępem ./ Cyprian Norwid; in: Pisma wszystkie po dziś we fragmentach lub w całości odszukane ./ Cyprian Norwid; edit.Z. Przesmycki; vol. 3-4: Pisma dramatyczne; Warszawa 1937.

Pieśni. Pieśn Świętojańska o sobótce ./ Jan Kochanowski; in: Pieśni i wybór innych wierszy; edit.T.Sinko. Wrocław; 1948.
Publ.Kraków 1686, Print. Łazarzowa.

Pieśń legionów i Mazurek Dąbrowskiego ./ Józef Wybicki; w: Wiersze i arietki ./ Józef Wybicki; edit.E.Rabowicz i T.Swat.- Gdańsk, 1973

Pieśń o ziemi naszej./ Wincenty Pol; edit.R.Zawiliński; Kraków1929.
Publ. Poznań 1843.

Placówka./ Bolesław Prus; in: Pisma./ Bolesław Prus; edit. Z. Szweykowski; vol. 10; Warszawa 1948.
Publ. "Wędrowiec" 1885 nr12 -52; 1886 nr1-3 i , 8, 14, 20.
Publ. Warszawa, 1886.

Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie./ Lucjan Siemieński; Poznań 1845.

Poganka: Jedna z powieści przy kominku opowiadanych. ./ Narcyza Żmichowska; edit. Tadeusz Boy-Żeleński; Wrocław 1950.
Publ. "Przegląd Naukowy" 1846.

Polska poezja średniowieczna. Polish medevial poetry. in: Najdawniejsze zabytki języka polskiego, edit. W. Taszycki, Wrocław 1967.

Popioły: powieść z końca XVIII i początku XIX wieku../ Stefan Żeromski; in: Dzieła ./ Stefan Żeromski; edit.Stanislaw Pigoń.- vol.9-11.- Warszawa: Czytelnik, 1948.
Publ. "Tygodnik Ilustrowany" 1902-1903.
Publ. Warszawa, 1904.

Potop: powieść historyczna ./ Henryk Sienkiewicz; in: Dzieła ./ Henryk Sienkiewicz; edit. Julian Krzyżanowski, vol.6-19.- Warszawa, 1949.
Publ. "Słowo" 1884-86; Warszawa 1886.

Powrót posła; komedia w 3 aktach ./ Julian Ursyn Niemcewicz; edit. S. Kot; Wrocław; 1950.
Publ. Wilno 1810.

Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem. Przez autora Pieśni społecznej czterech strón./ Cyprian Norwid; Paryż 1851.

Przedwiośnie: powieść ./ Stefan Żeromski; in: Dzieła./ Stefan Żeromski; edit.Stanislaw Pigoń; S.II; vol. 14; Warszawa, 1957.
Publ. Warszawa, 1924 (1925).

Psalmy przyszłości: ./ Zygmunt Krasiński; edit.M.Kridl.- Kraków; 1928.
Publ. Paryż 1848.

Psałterz Dawidów./ Jan Kochanowski; edit. Jerzy Ziomek, Wrocław 1960.
Publ.Kraków 1579, Print. Łazarzowa.

Quidam.Przypowieść ./ Cyprian Norwid; in: Poezye...Pierwsze wydanie zbiorowe ./Cyprian Norwid; Lipsk 1863.
Publ. Lipsk 1863.

Quo vadis? Powieść z czasów Nerona ./ Henryk Sienkiewicz; w: Dzieła ./ Henryk Sienkiewicz; edit. J.Krzyżanowski, vol.20-22.- Warszawa, 1949.
Publ. "Gazeta Polska" 1895-96; ed. Kraków, 1896.

Rapsody, hymny, wiersze ./ Stanisław Wyspiański; in: Dzieła zebrane. Rapsody. Hymn. wiersze./ Stanisław Wyspiański; red Leon Płoszowski, Kraków 1961.

Roksolanki to jest ruskie panny ./ Szymon Zimorowic.
Publ. (Sielanki nowe ruskie). Kraków 1663

Rota ./ Maria Konopnicka.
Publ. 1908

Rozmowy, jakie miał król Salomon z Marchołtem grubym a sprosnym; trans: Collationes quas dicuntur fecisse mutuo rex Salomon sapientis et Marcolphus facie deformis et turpissimus, tamen, ut fertur, eloquentissimus, sequitur cumfiguris. ./Jan z Koszyczek; edit. J.Krzyżanowski; Polska proza wszesnego Renesansu 1510-1550, Warszawa 1957.
Publ. Kraków 1521, Print. H.Wietor.

Rytmy abo wiersze polskie ./ Mikołaj Sęp-Szarzyński; in: Rytmy oraz anonimowe pieśni i listy miłosne ./ Mikołaj Sęp-Szarzyński; edit. T. Sinko, Kraków 1928.
Publ. Lwów or Kraków 1601.

Satyry. Listy poetyckie ./ Ignacy Krasicki; edit. Z. Goliński, Wrocław 1958.
Publ.Warszawa 1779.

Selected poetry ./ Adam Asnyk; edit.E.Kucharski.- Kraków: Zaklad Narodowy im. Ossolińskich; 1935.

Selected poetry./ Adam Mickiewicz; in: Dzieła. vol.1: Wiersze; Warszawa 1949.
Publ. Wilno, 1822 ( Ballady i romanse); 1823

Selected poetry./ Cyprian Norwid; Dzieła zebrane./ Cyprian Norwid, edit. J.W. Gomulicki, vol.1-2; Warszawa 1966.

Selected poetry./ Felicjan Faleński; Sponad mogił. Poezje./ Felicjan Faleński; Drezno 1870.
Wiersze wybrane./ Felicjan Faleński; edit. M. Grzędzielska; Warszawa 1961.

Selected poetry./ Franciszek Karpiński; in: Wybór poezyj./ Franciszek Karpiński; edit. Cz. Jankowski; Kraków 1925..

Selected poetry./ Juliusz Słowacki; Dzieła wszystkie./ Juliusz Słowacki, edit. J. Kleiner, vol.1-17, Wrocław 1952-1975.

Selected poetry./ Kornel Ujejski; Pisma wybrane./ Kornel Ujejski; edit. A. Jopek, vol.1-2; Kraków 1955

Selected poetry./ Teofil Lenartowicz; Poezje. Wybór./ Teofil Lenartowicz; edit. J. Nowakowski; Warszawa 1967.

Selected poetry: Kanikuła, Lutnia, others. ./ Jan Andrzej Morsztyn; in: Wybór poezji ./ Jan Andrzej Morsztyn; edit. M. Bokszczanin; Warszawa 1969.

Selected poetry: Pisma wybrane./Wacław Potocki; edit. J. Dürr-Durski,, t 1-2, Warszawa 1953.

Selected poetry: Z chałupy; Krzak dzikiej róży; proza poetycka: o bohaterskim koniu I walącym się domu; Księga ubogich../ Jan Kasprowicz; in: Dzieła wybrane./ Jan Kasprowicz; edit. J.J. Lipski; vol. 1-4; Kraków 1958.

Sędziwoj./ Józef Bohdan Dziekoński; Warszawa 1907.
Publ. 1845

Sielanki i pozostałe wiersze polskie./ Szymon Szymonowic; edit.J. Pelc: Wrocław; 1964.
Publ. Zamość 1614, dr.M.Łęski.

Sklepy cynamonowe ./ Bruno Schulz; in: Proza; edit. A. Sandauer; Kraków 1956.
Publ. 1937.

Snobizm i postęp: szkic literacki ./ Stefan Żeromski; in: Pisma. Utwory publicystyczne ./ Stefan Żeromski; vol.4.- Warszawa 1925.
Publ. Warszawa 1923

Sofiówka w sposobie topograficznym opisana ./ Stanisław Trembecki; edit.W. Jankowski; Kraków 1925.
Publ.. Lipsk 1806.

Stara baśń. Powieść z IX wieku ./ Józef Ignacy Kraszewski; edit.K. Wojciechowski; Kraków 1934.
Publ. 1876.

Sylwety emigracyjne z doby minionej ./ Tomasz Teodor Jeż - Lwów; 1904.
Publ."Słowo Polskie", 1902 nr 488 - 1903 nr 444.

Szkice węglem: nowela ./ Henryk Sienkiewicz; in: Dzieła ./ Henryk Sienkiewicz; edit. Julian Krzyżanowski, vol.2.- Warszawa 1948.
Publ. "Gazeta Polska" 1877.

Sztuka rymotworcza. Poema we czterech pieśniach./ Franciszek Ksawery Dmochowski; edit. S. Pietraszko; Wrocław 1956.

Śpiewy historyczne ./ Julian Ursyn Niemcewicz; edit. Z. Libera; Warszawa 1948.
Publ.: Warszawa 1816.

Treny ./ Jan Kochanowski; edit. T, Sinko; Wrocław 1950.
Publ. Kraków 1580, Print.Łazarzowa.

W mroku gwiazd: zbiór liryków ./ Tadeusz Miciński; in: W mroku gwiazd i inne poezje./ Tadeusz Miciński; edit. J.J. Lipski, Warszawa 1957.

Wspomnienia niebieskiego mundurka./ Wiktor Gomulicki - Warszawa 1969.
Publ. 1906

Wesele: dramat w 3 aktach ./ Stanisław Wyspiański; in: Dzieła zebrane./ Stanisław Wyspiański; edit. L. Płoszowski; vol.4; Kraków 1958.
Publ. Kraków, 1901.

Wiesław: sielanka ./ Kazimierz Brodziński; in: Wybór pism ./ Kazimierz Brodzinski; edit. A. Witkowska, Wrocław 1966.
Publ. 1820

Wisła; Wiatr od morza; Międzymorze; Opowieść o Helu; Przemówienie... z okazji wręczenia nagrody Ministerstwa W.R. i O. za Wiatr od morza./ Stefan Żeromski; in: Dzieła./ Stefan Żeromski; edit. S. Pigoń; vol. 5 Warszawa 1957.
Publ. Warszawa 1922.

Wojna. Poemat Marii Konopnickiej do obrazów Artura Grottgera./ Maria Konopnicka; Kraków 1914.

Wyzwolenie. Dramat w 3 aktach ./ Stanisław Wyspiański; in: Dzieła zebrane./ Stanisław Wyspiański; edit. L. Płoszowski; vol.5; Kraków 1959.
Publ. Kraków, 1903.

Zamek Kaniowski./ Seweryn Goszczyński; edit. M. Grabowska; Warszawa 1958.
Publ. 1828.

Zemsta: komedia w 4 aktach, wierszem ./ Aleksander Fredro; in: Pisma wszystkie./ Aleksander Fredro; edit. S. Pigoń; vol. VI; Warszawa 1956.
Publ. Lwów 1838.

Ziemia obiecana./ Władysław Stanisław Reymont; in: Dzieła wybrane./ Władysław Stanisław Reymont; edit. H. Markiewicz,J. Skórnicki; vol. 1-12; Kraków 1957.
Publ. 1899.

Żywot człowieka poczciwego./ Mikołaj Rej; edit. Julian Krzyżanowski; Wrocław 1956.
Publ.; in: Źwierciadło albo kształt, w którym każdy stan snadnie sie może swym sprawam jako we zwierciadle przypatrzyć. Kraków, dr.M.Wirzbieta;1567-1568.

Żywot i sprawy…. Mikołaja Reja./ Andrzej Trzecieski; in: Żywot człowieka poczciwego./ Mikołaj Rej; edit. Julian Krzyżanowski, Wrocław 1956.
Publ. Kraków 1568.