Sewreryn Goszczyński

SEWERYN GOSZCZYŃSKI

BIOGRAM

SEWERYN GOSZCZYŃSKI

ZAMEK KANIOWSKI

Ruiny zamku w Nowogródku

ZAMEK KANIOWSKI

CZĘŚĆ PIERWSZA

CZĘŚĆ DRUGA

CZĘŚĆ TRZECIA

KILKA SŁÓW O UKRAINIE I RZEZI HUMAŃSKIEJ


Świeca i kałamarz
Kałamarz, piasecznica i świeca,
przy których umarł Seweryn Goszczyński.
Niegdyś w muzeum Lubomirskich we Lwowie

PODSTAWA TEKSTU:
SEWERYN GOSZCZYŃSKI: ZAMEK KANIOWSKI.POWIEŚĆ,
OPRACOWAŁ J. TRETIAK, 1921.
PRZYPISY AUTORA OZNACZONE NAWIASAMI KWADRATOWYMI UMIESZCZONE ZOSTAŁY POD TEKSTEM KOLEJNYCH CZĘŚCI
PRZYGOTOWANIE TEKSTU: HELENA DRAGANIK.
OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC, WSPÓŁPRACA H&M.WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE