Osoby:


REB SENDER BRYNICER
LEAH, jego córka
FRADE, stara piastunka Lei
GITLA, BASIA - przyjaciółki Lei
MENASZE, narzeczony Lei
NACHMAN, jego ojciec
REB MENDEL, rebe Menaszego
MESZULACH
REB EZRYEL Z MIROMPOLA, cadyk
MICHAEL, jego gabaj
REB SZYMSZON, rabin w Mirompolu
1 DAJON
2 DAJON
MEIR, narzeczony w Brynicy
CHONEN
HENECH, ASZER - szkolarze jesziby w Brynicy
1 BATLON
2 BATLON
3 BATLON
1 CHASYD
2 CHASYD
3 CHASYD
STARSZA KOBIETA
PRZYBYSZ
GARBUS
KUTERNOGA NA KULACH
CHROMA
ŚLEPA
WYSOKA BLADA KOBIETA
KOBIETA Z DZIECIĄTKIEM NA RĘKU
CHASYDZI, SZKOLARZE JESZIBY, OBYWATELE, KRAMARZE
GOŚCIE WESELNI, ŻEBRACY, DZIECI.

Pierwszy i drugi akt rozgrywa się w Brynicy, trzeci i czwarty w Mirompolu.
Między pierwszym a drugim aktem upływają trzy miesiące, między drugim
a trzecim trzy dni, między trzecim a czwartym pół doby
(od północy do popołudnia dnia następnego.

DYBUK

AKT PIERWSZY