Szymon Anski

Na pograniczu dwóch światów
(Dybuk)

Przełożył Maksymilian Koren

tekst według wydania pierwszego:
Lwów, Nakładem Spółki Wydawniczej "CHWILA",Czcionkami Drukarni Nowoczesnej, 
ul. Pańska 21, 1922. 

SZYMON ANSKI 
(SZYMON ZEINWEL RAPOPORT)
UR. 1863 -WITEBSK, ZM. 8.XI.1920 - OTWOCK

 

OSOBY

AKT PIERWSZY

AKT DRUGI

AKT TRZECI

AKT CZWARTY

 

Meir Ezofowicz
Kadr z filmu Meir Ezofowicz w reżyserii
Józefa Ostoi Sulnickiego - 1911

Pod tekstem dramatu zamieszczono wszystkie przypisy redakcji; nie ingerowano bezposrednio w pisownię ani interpunkcję wydania.

PRZYGOTOWANIE TEKSTU:
PIOTR SALEWSKI I MAGDALENA SZKUDLAREK

OPRACOWANIE:
MAREK ADAMIEC; WSPÓŁPRACA: H&M


Karta wypożyczalni
Oryginalna wklejka w egzemplarzu, będącym podstawą opracowania.

BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ W INTERNECIE