JÓZEF PIŁSUDSKI

BIBUŁA
SPADKOBIERCOM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
DZIĘKUJEMY SERDECZNIE ZA WYRAŻENIE ZGODY 
NA OPUBLIKOWANIE UTWORU.


"Robotnik" - 1894 (28733 bytes)

Bibuła współczesna (9093 bytes)

NUMER PIERWSZY "ROBOTNIKA" [1894]

BIBUŁA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO JAKO...
BIBUŁA - JEDEN Z WIELU KRAJOWYCH PRZEDRUKÓW WYDANIA LONDYŃSKIEGO WYMIARY: 10 x 14 CM


ŹRÓDŁO ILUSTRACJI:
JULIAN WOYSZWIŁŁO: JÓZEF PIŁSUDSKI. ŻYCIE, IDEE I CZYNY. 1867-1935, WARSZAWA 1937

OPRACOWANIE: MAREK ADAMIEC
WSPÓŁPRACA: H&M

PODSTAWA TEKSTU:
WALKA REWOLUCYJNA W ZABORZE ROSYJSKIM. FAKTY I WRAŻENIA Z OSTATNICH LAT DZIESIĘCIU. CZĘŚĆ I: BIBUŁA, W: J. PIŁSUDSKI, PISMA ZBIOROWE. WYDANIE PRAC DOTYCHCZAS DRUKIEM OGŁOSZONYCH. TOM II. TOM NINIEJSZY ZREDAGOWAŁ, WSTĘPEM I PRZYPISAMI ZAOPATRZYŁ L. WASILEWSKI, WARSZAWA 1937, INSTYTUT JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO POŚWIĘCONY BADANIU NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI, S. 54-213WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ
VIRTUAL LIBRARY OF POLISH LITERATURE